Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Type 2-diabetes

Opfølgning og behandling

Farmakologisk behandling

Revision
  • Hele dette kapitel er slettet, og der henvises i stedet til "Farmakologisk behandling af type 2-diabetes. Fælles retningslinje for DES og DSAM, 2022".