Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Type 2-diabetes

Opfølgning og behandling

Støtteorganisationer

Diabetesforeningen (www.diabetes.dk)

Både patienter med diabetes og diabetesbehandlere, herunder praktiserende læger, kan opnå medlemskab. Foreningens formål er at varetage diabetespatienternes fælles interesser over for myndigheder og offentlighed, oplyse, rådgive, undervise og støtte videnskabelig diabetesforskning samt fremme samarbejdet omkring patienterne, nationalt såvel som internationalt.

Diabetesforeningen og DSAM har udarbejdet en fælles patientvejledning, som alle nydiagnosticerede patienter tilbydes. Denne findes både på Diabetesforeningens og DSAM’s hjemmesider. Diabetesforeningens patientvejledning kan rekvireres gratis ved henvendelse til Diabetesforeningen.

Hjerteforeningen (https://hjerteforeningen.dk/)

Analogt til diabetesforeningen varetager Hjerteforeningen fælles interesser for patienter med hjerte-kar-sygdom.

DSAM (www.dsam.dk)

DSAM har ud over denne vejledning udgivet følgende relevante kliniske vejledninger for behandling af diabetespatienter:

  • Den motiverende samtale

  • Forebyggelse af iskæmisk hjerte-kar-sygdom i almen praksis.

Disse kan downloades fra www.dsam.dk

Dansk Endokrinologisk Selskab (www.endocrinology.dk)

DES har flere behandlingsvejledninger, der kan havde interesse. De findes på foreningens hjemmeside.