Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Type 2-diabetes

Opfølgning og behandling

Kolofon

Type 2-diabetes – opfølgning og behandling

Copyright© Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM), 2019

1. udgave, 1. oplag

 

ISBN (trykt version) 978-87-91244-19-3

ISBN (elektronisk version) 978-87-91244-20-9

Printed in 2019

 

Manuskript

Jette Kolding Kristensen, professor, praktiserende læge i Aarhus, formand for arbejdsgruppen

Jette Videbæk, metodespecialist. Udgået af arbejdsgruppen i maj 2019

Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge i Roskilde

Morten Sig Jensen, praktiserende læge i Nors

Morten Charles, praktiserende læge i Aarhus

Dorte Navntoft, praktiserende læge i Holstebro

Kirubakaran Balasubramaniam, FYAM

 

Sekretariat

Peder Ahnfeldt-Mollerup, vejledningsredaktør

Louise Hørslev, sekretariatsleder

Annette Gehrs, webmedarbejder

Sanne Bernard, sekretær

 

Forlagsredaktion

Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

 

Grafisk tilrettelæggelse

Jannerup Grafisk a/s

 

Illustrationer

Anne-Kathrine Skoven samt Jannerup Grafisk a/s

 

Trykkeri

Jannerup Grafisk a/s

 

Denne vejledning kan bestilles hos:

Månedsskrift for almen praksis (MPL), mpl@mpl.dk

En elektronisk udgave kan hentes på DSAM's hjemmeside, www.dsam.dk