Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Type 2-diabetes

Opfølgning og behandling

Tænder

Hvordan kontrolleres tandstatus hos patienten med type 2-diabetes?

Evidensniveau

Anbefalings styrke

 

 

Husk ved den årlige statusundersøgelse at opfordre patienterne til regelmæssig tandlægebesøg.

 

Patienter med diabetes opfordres til at søge tandlæge og få en individuel vurdering af, hvor ofte tandlægeundersøgelser bør foretages (48). Dårligt reguleret diabetes medfører øget risiko for udvikling af caries og parodontitis. Parodontitis er ofte asymptomatisk og diagnosticeres først hos tandlægen.

Undersøgelser har vist, at infektionstilstande i parodontiet øger patientens insulinresistens og vanskeliggør kontrollen med sygdommen (49).