Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Type 2-diabetes

Opfølgning og behandling

Ordliste

ABI

Ankel-Brakial-Index

ACE-hæmmere

Angiotensine Converting Enzyme = angiotensinkonverterende enzym

ARB

Angiotensin II-Receptor-Blokker antagonister

CRP

C-Reaktivt Protein

CVD

Cardio-vascular- Disease

DPPIV-hæmmer   

DiPeptidyl Peptidase-4 inhibitor

eAG

estimated Average Glucose

eGFR

estimated Glomerular Filtration Rate

GAD-antistoffer

GlutAminsyreDecarboxylase-antistoffer

GDM

Gestationel Diabetes mellitus

GFR 

Glomerular Filtration Rate

GLP-1

Glucagon-Like Peptide-1

LADA 

Latent Autoimmun Diabetes in Adults (“Type 1½-diabetes”)

MODY

Maturity Onset Diabetes of the Young

OGTT

Oral Glukose Tolerance Test, i daglig tale oral glukosebelastningstest

PCOS

PolyCystisk Ovarie Syndrom

SGLT 

Selektive Sodium Glucose Co Transporter (SGLT)-2-inhibitorer

SKUP

SKandinavisk Utprøvning af laboratorieudstyr til Primærsektoren

SOFT

Sundheds- Og ForebyggelsesTilbud

SU

Sulfonylurinstof

WHO

World Health Organisation