Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2019

Type 2-diabetes

Opfølgning og behandling

Sociale tilskud

Kommunerne skal efter Bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, servicelovens § 100, stk. 1 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen. For personer der modtager pension anføres særlige regler.

Afhængigt af ovenstående kan patienter eventuelt få tilskud til:

  • diætkost

  • blodsukkermåleapparat og testmateriale

  • nåle og fingerprikkere

  • briller

  • tandbehandling og proteser

  • fodbehandling

  • job på særlige vilkår.

For at få tilskud og støtte skal forskellige betingelser være opfyldt. Betingelserne kan fx være behandlingsform, pensioniststatus, tidspunkt for pensionstilkendelse, økonomiske forhold og helbredsforhold. Patienten skal selv kontakte kommunens borgerkonsulent.

Diabetesforeningen opdaterer løbende gældende regler på deres hjemmeside: www.diabetes.dk