Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2014

Luftvejsinfektioner

Diagnose og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Bagside

Luftvejsinfektioner− diagnose og behandlingHovedparten af infektioner i luftvejene er forårsaget af virus, og her har antibiotika ingen effekt. De fleste luftvejsinfektioner er harmløse og selvlimiterende tilstande, som går over efter nogle dage uden antibiotisk behandling. Kun få tilfælde er alvorlige og kræver øjeblikkelig antibiotisk behandling. Alligevel får knap halvdelen af alle patienter med luftvejsinfektion en recept på et antibiotikum.Indenfor de seneste 10 år er antibiotikaforbruget i Danmark steget med ca. 1/3. Hyppigheden af resistente bakterier er fordoblet, og der er opstået bakterier, som ikke er følsomme overfor nogen form for antibiotika. Stigendeantibiotikaresistens fører til øget dødelighed, forlængede hospitalsophold og øgede omkostninger.

For at begrænse forekomsten af resistente bakterier er det nødvendigt at reducere antibiotikaforbruget, specielt de bredspektrede typer. I almen praksis er udfordringen at identificere den lille gruppe af patienter, som kan forventes at have gavn af antibiotisk behandling (anvend i videst muligt omfang penicillin V) – og undlade at give antibiotika til resten.I vejledningen er der lagt vægt på, hvordan man i almen praksis med størst sikkerhed kan tage beslutning om, hvorvidt der skal gives antibiotika eller ej. Er man i tvivl, er det oftest bedre at se tilstanden an end at give en recept på et usikkert grundlag.