Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2014

Luftvejsinfektioner

Diagnose og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Evidensniveauer og anbefalingers styrke

Evidensniveauer og anbefalingers styrke

Anbefalingerne i denne vejledning er gradueret fra A (størst validitet) til D (mindst validitet). 

Anbefaling

Evidensniveau

Vidensområde: Behandling/forebyggelse

 A

1a

Systematisk review eller metaanalyse af homogene randomiserede kontrollerede forsøg

1b

Randomiserede kontrollerede forsøg

1c

Absolut effekt (fx insulin til type 1-diabetespatienter)

B

2a

Systematisk review af homogene kohortestudier

2b

Kohortestudie

2c

Databasestudier

3a

Systematisk review af case-kontrol-undersøgelser

3b

Case-kontrol-undersøgelser

C

4

Opgørelser, kasuistikker

D

5

Ekspertmening uden eksplicit kritisk evaluering, eller baseret på patofysiologi, laboratorieforskning eller tommelfingerregel

5

Anbefalet af skrivegruppen som god klinisk praksis

DS

DS

Diagnostiske studier

 

Ovenstående evidensniveauer og graduering af anbefalingernes styrke illustrerer de principper, som er benyttet til at graduere den tilgrundliggende viden, som denne vejledning bygger på.

Anbefalinger i gruppe A refererer til undersøgelsesresultater på højeste evidensniveau, eksempelvis randomiserede kontrollerede forsøg eller metaanalyser heraf. Anbefalinger i gruppe B refererer til et evidensniveau baseret på resultater af observationelle studier, eksempelvis kohortestudier og case-kontrol-studier.

Kategorien C er baseret på kasuistikker, og kategori D på ekspertudtalelser.

Kategorien  udtrykker skrivegruppens anbefaling for ‘god klinisk praksis