Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2014

Luftvejsinfektioner

Diagnose og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Bilag - Prævalens af luftvejsinfektioner i almen praksis

Der var i alt 1.8 mio. kontakter til almen praksis i perioden 1.7.2013 til 1.7.2014, hvor kontaktårsagen var en infektion (herunder undersøgelse for, behandling af og kontrol af infektion). En person kan derfor havde haft flere kontakter til almen praksis i ovenstående figur. Tallene er baseret på i alt 1.036.000 mio. patienter og 1862 ydernr. Kilde: Sentinel Datafangst, Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E.
Der var i alt 1.8 mio. kontakter til almen praksis i perioden 1.7.2013 til 1.7.2014, hvor kontaktårsagen var en infektion (herunder undersøgelse for, behandling af og kontrol af infektion). En person kan derfor havde haft flere kontakter til almen praksis i ovenstående figur. Tallene er baseret på i alt 1.036.000 mio. patienter og 1862 ydernr. Der var ca. 700.000 af de 1.8 mio. kontakter, hvor infektionen defineres som værende en af ovenstående udvalgte luftvejsinfektioner. Kilde: Sentinel Datafangst, Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E.
Der har været givet 108.000 diagnoser for tonsillitis i perioden 1.7.2013 til 1.7.2014. De er givet til 91.475 patienter fra 1705 ydernr. Grafen illustrerer aldersfordelingen for de 91.475 patienter, stratificeret på køn. Kilde: Sentinel Datafangst, Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E.
Der har været givet 51.500 diagnoser for otitis media i perioden 1.7.2013 til 1.7.2014. De er givet til 41.400 patienter fra 1608 ydernr. Grafen illustrerer aldersfordelingen for de 41.400 patienter, stratificeret på køn. Kilde: Sentinel Datafangst, Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E.
Der har været givet 52.000 diagnoser for bronkitis i perioden 1.7.2013 til 1.7.2014. De er givet til 41.200 patienter fra 1608 ydernr. Grafen illustrerer aldersfordelingen for de 41.200 patienter, stratificeret på køn. Kilde: Sentinel Datafangst, Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E.
Der har været givet 121.000 diagnoser for pneumoni i perioden 1.7.2013 til 1.7.2014. De er givet til 85.000 patienter fra 1608 ydernr. Grafen illustrerer aldersfordelingen for de 85.000 patienter, stratificeret på køn. Kilde: Sentinel Datafangst, Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E.
Der har været givet 3400 diagnoser for KOL med exercabation i perioden 1.7.2013 til 1.7.2014 til patienter over 40 år. De er givet til 2200 patienter fra 1608 ydernr. Grafen illustrerer aldersfordelingen for de 2200 patienter, stratificeret på køn. Kilde: Sentinel Datafangst, Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed, DAK-E.