Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Introduktionsstilling

Hvor, hvor længe og hvorfor

Introduktionsstillingen finder sted hos en alment praktiserende læge, som er godkendt som tutorlæge, og varer 6 måneder (dog 12 måneder for læger, som ikke har haft almen medicin i KBU).Her er en quickguide til de skemaer, som uddannelses- og tutorlægen skal bruge i forbindelse med introduktionsstillingen.

Hvad er formålet med introduktionsstillingen?

Formålet med introduktionsstillingen er:

  • at den uddannelsessøgende opnår visse basale kompetencer, især inden for kommunikationsområdet og konsultationsprocessen

  • at den uddannelsessøgende bliver sikker i sit specialevalg

  • at det vurderes om den uddannelsessøgende er egnet til specialet.

Uddannelseslægen skal have godkendt 8 mål i løbet af introduktionsstillingen. I målbeskrivelsen af 2013 er det mål nr. 1-8, der skal godkendes.