Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Supervisionsgrupper - fase 3

I hoveduddannelsens fase 3 tilbydes deltagelse i supervisionsgruppe. I en supervisionsgruppe får lægen mulighed for at dele patientrelationerne og andre emner, herunder kollegiale vanskeligheder og klagesager mm. med kolleger under en struktureret og anerkendt form. Supervisionen kan tage udgangspunkt i en videooptagelse af en konsultation eller en mundtlig beretning om en konsultation eller anden problemstilling i lægens faglige liv.

Supervisionen giver mulighed for at:

 • skabe tid og rum til at forstå kommunikationen - både verbalt og non-verbalt

 • overveje alternativer – hvad kunne jeg have gjort anderledes?

 • erhverve perspektiv og planer – hvad gør jeg næste gang?

 • få indsigt i og udvikle/optimere egne reaktionsmønstre – hvad gør det ved mig og min patient? Hvorfor reagerer jeg, som jeg gør?

 • opnå indsigt og indlevelse i min patients emotionelle verden. Træne min empati

 • øge relations kompetencen – dvs. evnerne til at skabe og udvikle relationer

 • udvikle nye faglige kompetencer og styrke eksisterende

 • få hjælp til tydeliggørelse af opgaver og ansvarsområder

 • opnå forståelse af egne muligheder og begrænsninger

 • erkende, respektere og varetage egne behov i lægearbejdet og dermed forebygge nedslidning, stress og udbrændthed

 • bevare arbejdsglæden - med engagement og udvikling i arbejdslivet.

Målet med supervisionsgrupperne er således at understøtte lægens faglige og personlige udvikling.

Ordningen med fase 3-supervisionsgrupper er organiseret lidt forskelligt i de 5 regioner, idet aftalerne herom er forankret regionalt.

Ideelt set består supervisionsgrupperne af 7-12 fase 3-læger, der mødes 10 gange 3 timer i løbet af fase 3. Grupperne ledes af erfarne supervisorer.

Se mere om de enkelte regioners ordning her: