DSAM Logo

Her er en beskrivelse af, hviken information du kan finde på disse sider.

Om specialet - målbeskrivelse og struktur

Her finder du målbeskrivelserne fra henholdsvis 2003 og 2013. Der er et underpunkt med en kort introduktion til henholdsvis introduktionsstilling og hoveduddannelsen i almen medicin.

Supervision og kompetencevurdering

Her finder du de fem kompetencevurderingsmetoder, der er indeholdt i målbeskrivelsen fra 2013 for specialet almen medicin. De enkelte metoder er beskrevet og der findes skemaer til de enkelte metoder. Det er også her man finder kvalifikationskortene, som bruges i forbindelse med de uddannelseselementer, der ikke finder sted i almen praksis. Vejledning og evaluering

Kurser og temadage

Her finder du information om kurser og temadage

Efteruddannelseskonto for uddannelseslæger i fase 2 og 3

Her finder du information om praksisamanuensers efteruddannelseskonto

Tutorlæger

Her finder du information om, hvordan du bliver tutorlæge, om krav til tutorlæger, information om ansættelsesforhold og finansiering samt forslag til breve og tjekliste til en god introduktion.

Praktiske oplysninger

Her finder du en ordbog, der bl.a.. indeholder forklaring på forkortelser Det er også her, du finder en oversigt med formalia (quickguides) til de enkelte uddannelsesdele og diverse skemaer. 

Praktiske oplysninger

Her finder du nyttige kontaktoplysninger.