DSAM Logo

Her finder du skemaet: KV3 360-graders feedback, udleveringsskema og her KV3 360-graders feedback, instruktion til tutor.

360- graders feedback anvendes primært i forhold til mål, der handler om 'rollen som samarbejder'. Metoden samler og anvender den viden, som kollegerne i praksis har om lægens evne til samarbejde. Det tætte daglige samarbejde med de samme kolleger giver god mulighed for, at alle personalegrupper hurtigt danner sig et indtryk af uddannelseslægens måde at arbejde på, både i forhold til de forskellige personalegrupper, og i forhold til arbejdet med patienterne. Systematisk indhentning af disse oplysninger fra alle, der arbejder med uddannelseslægen, giver et godt grundlag for feedback til uddannelseslægen om samarbejdet internt i praksis.

Beskrivelse af metoden:

Vurderingen foregår ved, at alle i klinikken udfylder et skema med vurderinger af en række emner på en talskala suppleret med kommentarer og eksempler. Tutorlægen samler oplysningerne sammen, anonymiserer evt. svarene og udleverer det til uddannelseslægen, hvorefter der afholdes en vejledersamtale med udgangspunkt i tilbagemeldingerne.

Ved feedbacksamtalen er det vigtigt at tutorlægen påpeger, at tilbagemeldingen fra én almen praksis ikke er det samme som en vurdering af uddannelseslægens generelle samarbejdsevner. At blive vurderet af alle i klinikken, sætter også én i en sårbar position, hvorfor man skal huske at spørge ind til uddannelseslægens oplevelser og reaktioner i forbindelse med at have læst tilbagemeldingerne, især hvis der har været kritiske tilbagemeldinger.

Metoden har være anvendt af uddannelseslæger i almen praksis i England. Erfaringerne herfra viser, at kommentarer i prosaform og konkrete eksempler på styrker og svagheder, som uddannelseslægen ofte ikke selv har været opmærksom på, er særligt anvendelige.