DSAM Logo

Her finder du skemaet: KV5 Vejlederskema med henblik på vurdering af refleksionsevne og her har du to eksempler på mindmaps: mindmap 1 og mindmap 2.

Evnen til relevant faglig og personlig refleksion er helt basal og væsentlig for en almenmediciner, hvorfor det også er relevant at indføre en kompetencevurderingsmetode til vurdering af dette. I mangel af velegnede metoder fra udlandet, er denne metode udviklet og afprøvet i DSAMs eget regi, og er blevet positivt evalueret af både tutorer og uddannelseslæger. Formålet er, at vurdere uddannelseslægens overvejelser og evne til refleksion i forhold til en given faglig udfordring.

Metoden kan opdeles i to faser.

Fase 1. Uddannelseslægen forbereder sig

Metoden indbefatter i første fase en periode med refleksion og skriftlige optegnelser, hvor uddannelseslægen udarbejder en mindmap, ark med stikord, tegning eller andet skriftligt oplæg indeholdende overvejelser og refleksioner i forhold til det aktuelle uddannelsesmål. I skemaet "vejledersamtale med henblik på vurdering af refleksionsevne" er der en række spørgsmål, som uddannelseslægen kan tage udgangspunkt i.

Der skal afsættes god tid til denne fase, fx 1-2 uger.

Fase 2. Den strukturerede vejledersamtale

Ved vejledersamtalen fremlægger uddannelseslægen først mundtligt sine overvejelser og refleksioner. Derefter diskuterer tutorlægen og uddannelseslægen den givne faglige udfordring. Tutorlægen vurderer uddannelseslægens fremlæggelse og bidrag til diskussionen ud fra følgende kriterier:

• Uddannelseslægen udviser evne til at reflektere over den aktuelle problemstilling, og reflekterer over sin egen indsats, rolle og handlemuligheder.
• Uddannelseslægen demonstrerer analytiske evner, og kan inddrage væsentlige aspekter i forhold til den aktuelle problemstilling.
• Uddannelseslægen indgår i en relevant dialog med tutorlægen om emnet, herunder egen indsats, rolle og handlemuligheder, og udviser passende fleksibilitet i forhold til mulige alternativer.

Under samtalen kan man blive opmærksom på områder, hvor uddannelseslægen har behov for yderligere udvikling eller erfaring, som man så lægger en plan for, eller det kan vise sig, at målet kan godkendes med det samme.