DSAM Logo

Målbeskrivelse fra 2013

Målbeskrivelsen for 2013 er gældende for uddannelsesforløb, der er opslået 1. januar 2014 eller derefter. Du finder målbeskrivelsen fra 2013 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Målbeskrivelsen indeholder 84 mål, der alle godkendes i almen praksis af tutorlægen. Vejlederne på hospitalsafdelingerne udfylder og godkender kvalifikationskort, som er målrettet de enkelte hospitalsafdelinger.

Målbeskrivelse fra 2004

Målbeskrivelsen fra 2004 gælder for uddannelsesforløb, som er opslået efter 1. januar 2004 og inden 1. januar 2014. Her finder du målbeskrivelsen fra 2004.  

Uddannelsesforløb, som er i gang efter målbeskrivelsen fra 2003, fortsætter uændret.

Her kan du få et overblik over strukturen i uddannelsen

Uddannelsesprogrammer

Uddannelsesprogrammerne beskriver tilrettelæggelsen af uddannelsen i den enkelte stilling.

Tutorlægernes praksisbeskrivelser er en del af uddannelsesprogrammet. Programmerne og andre praktiske oplysninger findes på videreuddannelsesregionernes hjemmesider:

Videreuddannelsesregion Øst
Videreuddannelsesregion Syd
Videreuddannelsesregion Nord