DSAM Logo

Hoveduddannelsen finder sted ved ansættelser i flere godkendte uddannespraksis og på hosptalsafdelinger og varer i alt 54 måneder.

Hoveduddannelsen er opdelt i tre faser:

Fase 1 varer 36 måneder, som er fordelt med 6-12 måneder i en praksis, der her kaldes stampraksis, og 24-30 måneder på et hospital. Uddannelseslægen skal i henhold til målbeskrivelsen af 2013 have godkendt 12 mål i fase 1, nemlig mål nr. 9-20.

I løbet af hospitalsansættelsen har uddannelseslægen 1 dag om måneden som tilbringes i stampraksis. Disse dage kaldes returdage. Uddannelseslægen skal i henhold til målbeskrivelsen af 2013 have godkendt 15 mål i forbindelse med returdagene og i henhold til målbeskrivelsen af 2013 drejer det sig om mål nr. 21-35.

Her er en quick-guide til fase 1, hvor uddannelses- og tutorlægen kan finde relevante skemaer. 

Fase 2 varer 6 måneder, hvor uddannelseslægen er ansat i stampraksis. Uddannelseslægen skal have godkendt 12 mål i fase 2 og i henhold til målbeskrivelsen af 2013 er der tale om mål nr. 36-47.

Her er en quickguide til fase 2, hvor uddannelses- og tutorlægen kan finde relevante skemaer. 

Fase 3 varer 12 måneder, hvor uddannelseslægen er ansat i en praksis, som ikke er stampraksis. Uddannelseslægen skal i henhold til målbeskrivelsen af 2013 have godkendt i alt 37 mål og det drejer sig om mål nr. 48-84.

Her er en quickguide til fase 3, hvor uddannelses- og tutorlægen kan finde relevante skemaer.

DSAM's anbefalinger til sammensætningen af hoveduddannelsen

DSAM anbefaler, at sammensætningen af hospitalsdelen understøtter læringsmålene i målbeskrivelsen. Anbefalingerne findes som bilag til målbeskrivelsen fra 2013 og du kan læse dem her.