DSAM Logo

Sådan bliver du tutorlæge

At være tutorlæge er sjovt, inspirerende og udfordrende. Desuden er det vigtigt for rekrutteringen til vores speciale og for alle lægers kendskab til almen medicin, at vi kan tilbyde gode tutorpraksis til alle fra medicinstuderende til fase 3. Derfor opfordres alle, der har lyst til at melde sig som tutorlæger.

Proceduren for at blive tutorlæge i den postgraduate uddannelse er lidt forskellig fra region til region. Hvis du gerne vil være tutor, så kontakt den lokale uddannelseskoordinator og hør, hvordan du komme i gang. Du finder deres kontaktoplysninger her.

I hele landet gælder dog, at man først skal deltage på det regionale tutorkursus for at blive godkendt. De øvrige krav til tutorlæger findes på de øvrige sider her.

Kontakt universitetet for information om at blive tutorlæge for medicinstuderende.

Ansættelsesforhold og finansiering

Ansættelsesforhold og finansiering for uddannelseslæger i almen praksis.

Stilling Ansættelsesforhold Finansiering
KBU Regionen Regionen betaler 100% af lønnen. Praksis modtager ca. 6000 pr. måned.
Intro Regionen Regionen betaler 100% af lønnen.
Fase 1 Regionen Regionen betaler 100% af lønnen.
Fase 2 Praksis Tutorpraksis betaler 32% af lønnen, regionen resten.
Fase 3 Praksis Tutorpraksis betaler 39% af lønnen, regionen resten.

Se endvidere Tutorlægeaftelen på side 156-158 i "Overenskomst om almen praksis 2022".

En god introduktion

 - 104,5 KBDet kan betale sig at investere i en god og struktureret introduktion.

Introduktionen er ofte uddannelseslægens første møde med praksis, og hvis introduktionen opleves positiv og fyldestgørende, påvirker det den samlede oplevelse af forløbet. En god introduktion og en positiv oplevelse af praksis’ arbejdsmiljø medfører større arbejdsglæde og øger hastigheden, hvormed den nye læge arbejder effektivt og selvstændigt. Det vil bidrage til at bane vejen for øget ansvarspåtagelse, at uddannelseslægen tager sig af flere patienter, og et bedre læringsmiljø – og nok også øget rekruttering til almen praksis. En god introduktion af nye læger er derfor af fælles interesse for både praksis og uddannelseslægen.

Her finder du forslag til:

  • Velkomstbrev til din uddannelseslæge:  (PDF) - (Word
  • Supplerende velkomstbrev til fase 3-læger: (PDF) - (Word)
  • Introduktionstjekliste inkl. eksempel på introduktionsprogram: (PDF) - (Word)

Materialet er lavet som inspiration for at gøre din/jeres introduktion let og god, og det kan med fordel tilrettes den enkelte praksis.