Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Den aldrende krop

Hos de yngre patienter er organfunktionen nogenlunde ens hos alle. Med alderen sker der i alle organer et tab af funktion, og den funktionelle reservekapacitet bliver mindre. Da det aldersrelaterede tab varierer fra person til person, er der en langt større fysiologisk diversitet blandt ældre sammenlignet med yngre.

Ældre er altså en langt mere heterogen gruppe patienter end yngre. Derfor har ældre behov for en mere individualiseret tilgang i behandlingen.

Eksempler på aldersrelaterede tab:
  • Nyrefunktionen halveres fra 30- til 80-årsalderen.

  • Muskelmassen halveres fra 20- til 80-årsalderen.

  • Hjertets minutvolumen falder med 40 % fra 20- til 80-årsalderen.

  • Lungefunktionen falder med 50-60 % fra 30- til 80-årsalderen.

  • Leverfunktionen falder med 10-30 % fra 20- til 80-årsalderen.

Men det aldersrelaterede tab varierer fra person til person.