Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Sygdomspræsentation hos den ældre patient

Når sygdom stiller øgede krav til organerne, bliver det tydeligt, at der er lav reservekapacitet. Hvis reservekapaciteten i et organ er nedsat, kan dette organ give symptomer, før der er egentlige specifikke symptomer på den akutte sygdom. Atypisk sygdomspræsentation betyder således, at symptomatologien kan domineres af symptomer, der ikke stammer fra det syge organ. På grund af den atypiske sygdomspræsentation er diagnostikken ofte kompleks. En bred tilgang med grundig anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse er essentiel for at afdække årsagen til patientens symptomer.

Ændringer i den habituelle fysiske eller kognitive funktionsevne er hos mange ældre de første tegn på bagvedliggende sygdom. Ændringerne kan opstå pludseligt (f.eks. hoftefraktur). Andre udvikler sig gradvist over tid (f.eks. anæmi eller medicinbivirkninger). Da symptomerne ikke altid følger lærebogsbeskrivelsen, er der risiko for, at de mistolkes, eller at de ses som en forværring af allerede kendt sygdom eller som symptomer på almindelig aldring.

Det er derfor vigtigt, at den praktiserende læge er særligt opmærksom på funktionsevnenedsættelse og atypiske symptomer hos de ældre patienter.

Nedsat funktionsevne kan skyldes påvirkning af alle organsystemer, men kan også skyldes mange andre faktorer, f.eks. sociale omstændigheder eller inaktivitet (se figur 1).

Homøostase

Begrebet homøostase kan defineres som evnen til at opretholde ligevægt i en organisme under skiftende ydre påvirkninger. Som ung har man oftest stor fysisk, psykisk og social reservekapacitet. Man kan tåle stor belastning, før man får symptomer eller sygdom (dvs. inden man når ind i den grå zone), se figur 2.

Jo ældre man bliver, jo større del af ens fysiske kapacitet er i brug. Dermed har man færre fysiske reserver. Generelt er det sådan, at jo ældre man bliver, jo mere skrøbelig bliver man. Det øger risikoen for, at selv mindre belastning kan føre til symptomer eller sygdom.

Frailty

Det engelske begreb frailty bruges ofte i et forsøg på at objektivisere den tabte reservekapacitet hos den enkelte. Det kan ses som et syndrom, hvor kroppens evne til at modstå belastninger er nedsat, så små påvirkninger (f.eks. en mindre operation eller ny medicin) kan få store helbredsmæssige konsekvenser [2].

Selvom frailty-syndromet oprindeligt var et rent fysisk mål, spiller det tæt sammen med patientens psykiske og kognitive funktioner og med patientens sociale situation. For eksempel kan nedsat mobilitet føre til isolation og afhængighed af andre. Gode sociale relationer kan være med til at bryde den nedadgående spiral efter sygdom, f.eks. gennem hjælp til indkøb og motivation til genoptræning.

Aldring kan i sig selv føre til nedsat muskelmasse og appetit. Sygdom kan fremskynde denne proces. Således kan et fald eller en akut sygdom skabe en nedadgående spiral (se figur 3).