Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Opsøgende hjemmebesøg

Målgruppe

Opsøgende hjemmebesøg er målrettet skrøbelige ældre (normalt over 75 år). Aldersangivelsen er kun vejledende. Det afgørende er, at det drejer sig om en skrøbelig ældre patient med behov for hjemmebesøg. [20].

Opsøgende hjemmebesøg kan f.eks. anvendes til borgeren, der ikke selv opsøger lægen, da det kan være tegn på begyndende eller forværring af skrøbelighed. Opsøgende hjemmebesøg kan også anvendes, hvis lægen er ved at miste overblikket eller fornemmer, at patienten er det. Hjemmebesøg er generelt en god mulighed for at holde kontakt og få overblik en gang årligt.

Formål

Opsøgende hjemmebesøg organiseres optimalt som et fælles besøg mellem patienten, den praktiserende læge, en sundhedsfaglig kommunal medarbejder og gerne pårørende, hvis patienten ønsker det. Besøget er en samtale om patientens situation – ikke en lægelig kontrol eller fokus på en specifik sygdom eller lidelse.

Formålet med besøget er at vurdere den ældres ressourcer, funktionsevne og livssituation, at forebygge/håndtere begyndende sundhedsproblemer, at iagttage og evt. revidere patientens medicinforbrug efter medicingennemgang og at ajourføre FMK.

Et opsøgende hjemmebesøg skal udføres af lægen, men sygeplejerske/praksispersonale kan forberede besøget med relevante kliniske og parakliniske undersøgelser.

Enhver praktiserende læge, der har udført opsøgende hjemmebesøg, ved, at det giver et værdifuldt indblik i den ældres samlede sygdomshistorie og skaber et godt overblik over den ældres aktuelle situation.

Skabelon til et opsøgende besøg (lamineret ark) findes i bilag 3.