Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Opfølgende hjemmebesøg

Opfølgende hjemmebesøg er besøg af den praktiserende læge i patientens hjem efter et sygehusophold. Det er en relevant ordning for skrøbelige ældre borgere. Den tilbydes i alle regioner efter lokal aftale mellem regionen og PLO regionalt, men ordningen har forskellig målgruppe, udformning og honorering.

For yderligere information anbefales det at undersøge de lokale aftaler på læger.dk.