Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Forord

Arbejdsgruppens opgave har været at revidere og forkorte vejledningen fra 2012, som vi har taget udgangspunkt i. Siden 2012 har vi fået bl.a. kommunale akutfunktioner, Fælles Medicin Kort (FMK), videokonsultationer og korrespondancemodul. Det har givet almen praksis et bedre overblik og skabt bedre kvalitet i arbejdet med den ældre patient.

Vejledningen fra 2012 har et kort afsnit om frailty. I denne opdaterede vejledning udfolder vi begrebet frailty, som vinder indpas i mange medicinske specialer. Vi mener, at en udvidet brug af begrebet kan hjælpe praktiserende læger til at give ældre skrøbelige patienter bedre og mere kvalificeret lægehjælp.

Vi mener også, at det kan medvirke til at finde den del af de ældre, der har størst behov for støtte.

Frailty benævnes også skrøbelighed. I denne vejledning bruger vi frailty og skrøbelighed synonymt.

Videnskabelige studier viser, at visse områder kan optimeres i forhold til den ældre patient i Danmark:

  • Danmark er et af de lande i Europa, der udskriver mest medicin mod urinvejsinfektion (UVI) på plejehjem.

  • Vores ældste patienter får ofte meget medicin – helt op til deres død.

  • Nogle af vores patienter får for meget, for lidt eller forkert medicin.

  • Hos plejehjemspatienter tages der for sjældent stilling til evt. fravalg af genoplivning ved hjertestop.

Denne vejledning adresserer ovenstående problemstillinger.

De mest sårbare ældre patienter får ikke altid organspecifikke symptomer, f.eks. giver en lungebetændelse ikke nødvendigvis hoste eller åndenød. Derfor kan det være sværere at stille den korrekte diagnose hos de skrøbelige patienter, og herved adskiller denne gruppe sig fra vanlig diagnostik.

Vejledningen indeholder ikke afsnit om organspecifikke sygdomme eller behandlinger, som er beskrevet i opslagsværker, som vi i forvejen bruger i dagligdagen i almen praksis (f.eks. DSAM’s vejledninger, Lægehåndbogen og forløbsbeskrivelser). Vejledningsgruppen har diskuteret dette emne intenst og har opvejet fordele og ulemper. Vi konkluderede, at det er sygdomspræsentationen hos den ældre patient, der er særlig for aldersgruppen. Derfor har vi valgt at fokusere på det, mens behandlingen af de enkelte sygdomme fremgår af andre opslagsværker).

Vi håber, at vores kolleger vil finde vejledningen brugbar. Vi håber også, at frailty-begrebet kan vinde indpas i almen praksis som et redskab til at være proaktiv og herigennem skabe endnu større kvalitet i behandlingen af den ældre skrøbelige patient.

Den elektroniske udgave vil inkludere diverse links.

Venlig hilsen

Marianne Dam Lentz, praktiserende læge i Aarhus (formand for arbejdsgruppen)Anne Holm, praktiserende læge og adjunkt ved Københavns UniversitetAnne Søndergaard, praktiserende læge i AarhusKaren-Dorthe Bach Nielsen, praktiserende læge i EbeltoftKarolina Lewandowska, praktiserende læge i Viby, SjællandMarie Balsløv Lillevang, hoveduddannelseslæge i almen medicin, Region SyddanmarkMerete Mølberg, praktiserende læge i SkævingeJanne Unkerskov, praktiserende læge i Albertslund