Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Overbliksstatus

Overbliksstatus er ikke aktuelt understøttet af overenskomsten.

For ældre skrøbelige patienter med mange samtidige sygdomme, hvor graden af skrøbelighed ikke berettiger til et opsøgende hjemmebesøg, vil denne konsultationsform give god mening rent fagligt. Den personcentrerede tilgang, hvor mennesket kommer før diagnoserne, er meget vigtig – især hos ældre skrøbelige patienter med mange samtidige sygdomme.

Overbliksstatus giver læge og patient mulighed for at undersøge, hvilke sygdomme patienten har. Samtidig giver det mulighed for at udfolde, hvilke symptomer, problemer og barrierer patienten har i forhold til helbredet. Hvis der f.eks. er store socioøkonomiske problemer, kan det være svært at få overskud til sundhedsfaglige behandlinger. Overbliksstatus giver lægen mulighed for at få et samlet overblik over alle sygdomme hos den skrøbelige ældre patient med multimorbiditet (inkl. kommunal rehabilitering) og at fastsætte realistiske og ønskelige behandlingsmål i samarbejde med patienten. En overbliksstatus handler ikke om at gøre detaljeret status på en række kroniske sygdomme på én gang.

Vi henviser til DSAM’s redskabsark om ”Overbliksstatus og årsstatus”.