Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2023

Den ældre skrøbelige patient

Dansk Selskab for Almen Medicin 2023

Indledning

Denne vejledning har til formål at opdatere speciallæger i almen medicin, uddannelseslæger og andre sundhedsfaglige med ny viden om, hvordan man kan vurdere, udrede og behandle den ældre patient fra en almenmedicinsk vinkel.

Som udgangspunkt omfattes alle skrøbelige ældre patienter − uden skarpe alderskriterier − af vejledningen.

Gennem den største del af livet og alderdommen er almen medicin det medicinske speciale, der repræsenterer nærhed, kontinuitet og overblik for de fleste. Almen medicin er et speciale, der kan rumme såvel en enkelt sygdom som flere samtidige sygdomme hos den ældre patient. Specialet er indlejret i en bio-psyko-social tilgang med fokus på det hele menneske. Blandt andet derfor er den personcentrerede tilgang vigtig for vi praktiserende læger.

Det er almen praksis, der kan identificere og handle på nedsættelse af funktionsevne hos den ældre i dagligdagen. Det er også den praktiserende læge, der vurderer, hvornår andre specialer skal inddrages i vurderingen af patienten – særligt, hvornår gerontologien som helhed bør sættes ind.

Det er intentionen med vejledningen, at vi praktiserende læger kan få ny viden om og inspiration til, hvordan den ældre patient kan vurderes og behandles. Dermed kan vi bedre sikre, at også den ældre patient får så relevant en behandling som overhovedet muligt.