Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Spørg til alkoholvaner

– diagnostik og behandling af alkoholproblemer

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Diagnosekodning (ICPC og ICD-10)

De to mest anvendte diagnosekodesystemer er International Classification of Primary Care (ICPC) og International Classification of Diseases-10 (ICD-10).

ICPC er udviklet af WONCA til brug i almen praksis, mens ICD-10 er udviklet af WHO til brug i sygehusvæsnet. I modsætning til ICPC er ICD-10 meget detaljeret og derfor mest velegnet i det højt specialiserede sygehusvæsen, hvor man som regel har svar på mere specifikke undersøgelser, funktionsprøver m.m.

ICPC-kodesystemet indeholder to kapitler med koder for psykosociale problemer:

  • Kapitel P: Psykiske problemer

  • Kapitel Z: Sociale problemer.

I kapitel P findes to diagnosekoder, der specifikt relaterer sig til alkoholudløste helbredsproblemer:

  • P15: Kronisk alkoholmisbrug

  • P16: Akut alkoholforgiftning

I ICPC-2 findes en række symptomdiagnoser, fx angst/nervøsitet/anspændthed (P01), søvnforstyrrelse (P06) som adskiller sig fra de egentlige psykiatriske sygdomsdiagnoser såsom depression (P76), angsttilstand (P74) og kronisk alkoholmisbrug (P15). Misbrug defineres i ICPC-2 som en psykisk lidelse forårsaget af brug af afhængighedsskabende midler, som kan resultere i akut forgiftning (fx alkoholforgiftning P16), abstinenstilstand og psykiske forstyrrelser (82).

I kapitel A findes en diagnose, der omfatter storforbrug: A23: Alkoholforbrug > 14 (K) henholdsvis > 21 (M) genstande pr. uge.

ICPC-2-DK (den danske ICPC-udgave) har integreret praksisrelevante ICD-10- diagnoser, så lægen kan specificere sin diagnose, når det ønskes. Således omfatter ICPC-diagnosen P15 (kronisk) alkoholmisbrug flere inkluderede ICD10-diagnoser sammen med kriterier for diagnosen.

ICPC-diagnose: P15 Kronisk alkoholmisbrug

KriterierForstyrrelse som skyldes brug af alkohol, og som resulterer i en eller flere af følgende: skadeligt brug med klinisk betydelig skade på helbredet, afhængighedssyndrom, abstinenser og psykotiske forstyrrelser.

Inkluderede ICD-10-diagnoserP15 Skadeligt brug af alkohol P15 AlkoholafhængighedssyndromP15 Alkoholpsykose P15 Delirøs abstinenstilstand som følge af alkoholbrug P15 Encephalopathia alcoholica

Ydelsesregistrering

Aftalt forebygelseskonsultation: ydelse 0106

Forebyggelsesydelsen i almen praksis (ydelse 0106) består af en i forvejen aftalt konsultation om forebyggelse med et specifikt forebyggende formål fx en samtale om alkohol eller andre rusmidler. Ydelsen vil oftest være en opfølgning på en tidligere gennemført konsultation, og har ofte karakter af en forløb-opfølgning (og fastholdelse).

Anvendelsesområder

Aftalt forebyggelseskonsultation kan vedrøre typiske livsstilsfaktorer som usund kost, rygning, alkohol og utilstrækkelig fysisk aktivitet, men samtalen kan også dreje sig om fysiske, sociale og psykiske forhold. Den kan anvendes for at nå til enighed om mål for behandling ved de store folkesygdomme, men der kan også være tale om andre forhold af forebyggelsesmæssig karakter. I forbindelse med konsultationen tages der stilling til eventuel behandling, rådgivning og henvisning. Patienten skal på forhånd have accepteret indholdet i forebyggelseskonsultationen (motivation og forberedelse). Hvis lægen skønner, at det er hensigtsmæssigt, kan forebyggelseskonsultation gennemføres ved klinikpersonale.