Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Spørg til alkoholvaner

– diagnostik og behandling af alkoholproblemer

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Spørg til alkoholvaner − diagnostik og behandling af alkoholproblemer

© Sundhedsstyrelsen og DSAM, 2010 1. udgave, 1. oplag, 2010

ISBN (trykt version): 978-87-7104-023-4 ISBN (elektronisk version): 978-87-7104-022-7

Manuskript: Lars Bjerrum, praktiserende læge og speciallæge i klinisk farmakologi, ph.d., lektor ved Syddansk Universitet Sverre Barfod, praktiserende læge Ulrik Becker, overlæge, dr.med., Gastroenheden, Medicinsk sektion, Hvidovre Hospital og Statens Institut for Folkesundhed

Fagredaktion: Mia Fischerman, afdelingslæge, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Kit Broholm, specialkonsulent, Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen

Journalistisk bearbejdning og redaktion: Birgitte Dansgaard, Komiteen for Sundhedsoplysning

Forsideillustration: Pia Thaulov

Grafisk tilrettelæggelse: Dyrvig Grafisk Design

Trykkeri: Datagraf

Vejledningen kan bestilles på: www.sundhedsoplysning.dk

Vejledningen kan også ses og bestilles på: www.dsam.dk www.sst.dk