Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Spørg til alkoholvaner

– diagnostik og behandling af alkoholproblemer

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Litteratursøgning til denne vejledning − søgeord og søgekilder

Til denne vejledning er foretaget en omfattende søgning i MEDLINE fra 1995 til december 2008 med kombinationer af søgeordene “Alcohol-related disorders, Substance withdrawal syndrome, Drug therapy, Therapy, Rehabilitation, Family Practice”. Søgningen blev begrænset til Cochrane-studier, systematiske reviews, og metaanalyser.

For så vidt angår den sekundære litteratur blev der suppleret med søgninger i Embase og PsycINFO, og for at finde eksisterende guidelines blev der søgt i National Guideline Clearinghouse, National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) og the Scottish Intercollegial guidelines Network (SIGN).

Der blev fundet flere end 1.000 sekundær-publikationer og -vejledninger, hvoraf cirka 200 er vurderet i fuld tekst. Søgning i Cochrane RCT-databasen om behandling af alkoholproblemer i perioden fra 2000 til december 2008 gav et resultat på flere end 250 RCT, hvoraf de mest relevante publikationer for almen praksis blev udvalgt.

Sekundær- og primærlitteraturen blev først sorteret ud fra deres relevans vurderet på baggrund af abstracts. Publikationer, der ikke var på engelsk eller et af de nordiske sprog, blev sorteret fra. Publikationer om effekten af intervention indgik kun, såfremt behandlingen bestod af farmakologisk eller psykosocial intervention.

Litteratursøgningen blev suppleret med en gennemgang af litteraturen bag Sundhedsstyrelsens: Alkoholbehandling – en medicinsk teknologivurdering (2006) (44). Desuden anvendte vi WHO’s rapport: Brief Intervention for hazardous and harmful drinking – a manual for Use in Primary Care (2001) (36) samt Sundhedsstyrelsens litteraturgennemgang om familieorienteret behandling og Rådgivning i almen praksis om alkohol, kost, motion og rygning (2005) (35) samt Sundhedsstyrelsens publikation: Alkohol og helbred (2008) (2). Der er hentet inspiration til kvalitetsindikatorer i den australske publikation Evidence based Practice Indicators for Alcohol and Other Drug Interventions (2000)4.