Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Spørg til alkoholvaner

– diagnostik og behandling af alkoholproblemer

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Resume af vejledningen

Vejledningen kan læses i sammenhæng eller bruges til opslag. På side 6 kan man læse om evidens og evidenshieraki.

Vejledningen er delt i tre afsnit: indledning, handlevejledning og baggrund.

Side Side 8-17: Det indledende afsnit angiver begrundelse for og formål med vejledningen. Der gives begrebsafklaring og informeres om belastning samt forekomst af alkoholproblemer i Danmark.

Side 18-63: Det handlevejledende afsnit informerer om opsporing af alkoholproblemer og screeningsværktøj. Afsnittet informerer endvidere om udredning og vurdering og giver behandlingsanvisninger i relation til den foretagne diagnosticering også med forslag til behandlingssted. Den medicinske behandling gennemgås. Samtaletekniske perspektiver med motiverende aspekter samt opstilling af mål for behandling gennemgås. Sidste del af afsnittet rummer perspektiver inden for kvalitetssikring, herunder standarder og indikatorer samt anvisninger på diagnosekodning og ydelsesregistrering. Slutteligt gives en beskrivelse af tilbud fra samarbejdspartnere og samarbejdsveje inden for alkoholbehandlingsområdet.

Side 64-70: Baggrundsafsnittet rummer en oversigt over alkoholproblemer, omfang og udbredelse samt alkoholrelaterede helbredsskader. Afsnittet informerer endvidere om den foretagne litteratursøgning.

Bilag 1 og 2 er en illustration af sammenhæng mellem alkohol og helbred samt en illustration af gevinster ved at ophøre med et overforbrug af alkohol.

Bilag 3 er et skema til selvregistrering af alkoholforbrug over 14 dage.

I vejledningen er lagt to laminerede ark til brug for en kort oversigt.