Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Anmeldelse af projekter

Hvilke projekter bør indsendes til vurdering?

Alle videnskabelige projekter, hvor mindst seks praksis (praktiserende læger og/eller praksispersonale, ved samarbejdspraksis tæller hver deltagende praksis for én praksis) inddrages f.eks. som dataindsamlere, ved besvarelse af spørgeskemaer eller til rekruttering af patienter.

Hvad er forskning og hvad er kvalitetsudvikling?

MPU-udvalget skal forholde sig til forsknings- og forskningslignende projekter og ikke til projekter om kvalitetsudvikling, hvorfor sådanne modtagne anmeldelser ofte bliver vurderet til at fraråde praktiserende læger at deltage. Derfor ønsker MPU-udvalget at tydeligøre baggrunden for vores aktuelle vurderinger i nedenstående skema - vel vidende at der er gråzoner og overlapninger.

 

Forsknings-projekt

Kvalitets-udvikling

Har projektet som formål at generere/teste hypoteser? 

Ja

Nej

Giver projektet ny viden, som kan generaliseres ud over den lokale/kommunale/regionale kontekst? 

Ja

Nej

Kan resultaterne publiceres i et videnskabeligt tidsskrift?

Ja

Nej

Er projektet af en dimension, som minimerer deltager-bias?

Ja

Nej

Hvilket materiale skal indsendes?

  • Skema på dansk til brug af bedømmelse i Multipraksisudvalget - se skema her

  • Dansk- eller engelsksproget protokol

  • Kort lægmandsrapport på dansk (maks. 1 A4 side)

  • Andre relevante bilag

Hvis projektet udgår fra en af de almenmedicinske afdelinger eller almenmedicinske forskningsenheder på universiteterne, skal skema til bedømmelse i Multipraksisudvalget underskrives af forskningsleder/institutleder. Ekspeditionstiden for en anmeldelse er ca. tre uger. Det er muligt for projekter, der er underskrevet af en forskningsleder/institutleder, i skemaet at notere et evt. behov for kortere behandlingstid. BEMÆRK at der i ferieperioder kan forekomme længere ekspeditionstid.

Materialet sendes elektronisk til

  • Sekretær for MPU-udvalget Annette Gehrs, DSAM - mpu@dsam.dk

Hvad sker der herefter?

Ekspeditionstiden er ca. tre uger. I ferieperioder kan der forekomme længere ekspeditionstid.

Vurderingen fra MPU-udvalget er vejledende for de praktiserende læger, der overvejer at deltage i projektet.

MPU-udvalget kan vælge at:

  • Anbefale praktiserende læger at deltage - evt. med en bemærkning om, at projektet pga. sin karakter og/eller emnevalg ikke kan forventes at have interesse for alle klinikker

  • Fraråde praktiserende læger at deltage

Offentliggørelse på DSAM’s hjemmeside

MPU-udvalgets vurdering af projektet offentliggøres her på siden (se MPU-projekter). Udvalget forventer, at projektrapporten og vurderingen forelægges de deltagende læger i sin fulde ordlyd.Hvis projektet anbefales vil det blive offentliggjort umiddelbart efter, at svaret er modtaget.

Indsigelse

Hvis MPU-udvalget fraråder praktiserende læger at deltage, offentliggøres vurderingen efter 14 dage. I denne periode er der mulighed for at gøre indsigelse.