Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Selvdeklarering

DSAM's bestyrelse har på et møde i maj 2007 besluttet at indføre selvdeklarering.

Formålet er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for DSAM's bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd i relation til medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger. Der er solid evidens for, at modtagelse af gaver, honorar og lign. har indflydelse på holdninger til lægemiddelfirmaer mv. Internationale lægevidenskabelige tidsskrifter har de senere år forlangt, at forfattere til artikler deklarer deres engagement med relevante parter, herunder medicinindustrien. Derved får læserne mulighed for selv at skabe sig et mere nuanceret syn på tolkningen af forskningsresultaterne.

Målet med selvdeklarering i DSAM er analogt ikke at udøve censur, men at bevare DSAM's troværdighed overfor medlemmer og offentlighed.

DSAM's bestyrelsesmedlemmer og formænd for DSAM's udvalg skal derfor løbende og for det foregående år deklarere følgende på selskabets hjemmeside:

  • Medlemskab af bestyrelser og repræsentantskab i medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.

  • Aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri med en kursværdi på mere end 5000 kr.

  • Vederlag og gaver af væsentligt omfang svarende til mere end 5000 kr. per år modtaget fra et firma/patientforening.

Mindre gaver, gavecheck mv. skal ikke selvdeklareres.

Nuværende bestyrelses selvdeklareringer

Bolette Friderichsen

Intet at deklarere.

Christina Kjerulff

Intet at deklarere.

Helene Larsson

Intet at deklarere.

Cees Stavenuiter

Intet at deklarere.

Anders Elkær Jensen

Intet at deklarere.

Søren Due-Andersen

Intet at deklarere.

Maria Krüger

Intet at deklarere

Thomas Purup

Intet at deklarere.

Troels Mengel-Jørgensen

Bestyrelsesmedlem i DAUS.

Roar Maagaard (udvalgsformand)

Referent for promedicin.dk (Smerter; Migræne & anden hovedpine).Næstformand i Regionsbestyrelsen (Midt) i Kræftens Bekæmpelse.

Søren Prins (udvalgsformand)

Intet at deklarere.

Seneste deklarering: November 2023