Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo

Strategi

DSAM's strategi og arbejde

MÅL

Vi bidrager til faglighed og fælles identitet for faget almen medicin.

AFSÆT

Pejlemærker for faget almen medicin.PAM-dokumentet (personcentreret almen medicin).Målbeskrivelse for faget almen medicin.

Bestyrelsen udarbejder politikpapirer:

  • Principper for RKKP-databaser

  • Politik for procedurer vedrørende beslutningsstøtteprojekter

  • Politik i forhold til patientrapporterede observationer (PRO-data)

  • Hvidbog (giv mest til dem med størst behov).

HVORDAN

Videnskondensering, vurdering af faglitteratur, filtrering og formidling, således at kollegaer og det omgivende samfund kan vælge klogt.

Høringer og udpegninger

Arbejde i udvalg/grupper og regionale bestyrelser

Presse, kampagner, kommunikation

Kongresser, årsmøder, netværk (nationale, nordiske og internationale)

Vejledninger, faktaark og nyhedsbreve

Vedtaget af DSAM's bestyrelse i august 2018.