DSAM Logo

DSAM's bestyrelse har på et møde i maj 2007 besluttet at indføre selvdeklarering.

Formålet er at øge åbenheden omkring eventuelle interessekonflikter for DSAM's bestyrelsesmedlemmer, udvalgsformænd og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, i relation til medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger. Der er solid evidens for, at modtagelse af gaver, honorar og lign. har indflydelse på holdninger til lægemiddelfirmaer mv. Internationale lægevidenskabelige tidsskrifter har de senere år forlangt, at forfattere til artikler deklarer deres engagement med relevante parter, herunder medicinindustrien. Derved får læserne mulighed for selv at skabe sig et mere nuanceret syn på tolkningen af forskningsresultaterne.

Målet med selvdeklarering i DSAM er analogt ikke at udøve censur, men at bevare DSAM's troværdighed overfor medlemmer og offentlighed.

DSAM's bestyrelsesmedlemmer, formænd for DSAM's udvalg og medlemmer af arbejdsgrupper, som skriver kliniske vejledninger, skal derfor løbende og for det foregående år deklarere følgende på selskabets hjemmeside:

  • Medlemskab af bestyrelser, repræsentantskab og lignende i medicin- og medicoindustri og lignende samt patientforeninger.
  • Aktier noteret i eget navn i medicin- og medicoindustri med en kursværdi på mere end 5000 kr.
  • Vederlag og gaver af væsentligt omfang svarende til mere end 5000 kr. per år modtaget fra et firma/patientforening.

Mindre gaver, gavecheck mv. skal ikke selvdeklareres.