Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

BELASTNING HOS PÅRØRENDE

Den pårørende har ofte gennem en lang periode levet med en fornemmelse af og usikkerhed omkring diagnosen demens. Det er meget belastende og stressfremkaldende at give omsorg til demente, også i de tidlige stadier.

Belastningen består dels af det ekstra plejearbejde, der er forbundet med at drage omsorg for en dement, fx hjælp til fødeindtagelse, hygiejne, påklædning og toiletbesøg, og dels en følelsesmæssig belastning i form af stress, depression, øget sygelighed og eventuelt øget medicinforbrug. Faktorer, som forværrer situationen, er social isolation, mangel på information, manglende evne til at håndtere situationen, skyld og et dårligt ægteskab. Omvendt vil et godt socialt netværk, en god kontakt til professionelle og evnen til at håndtere vanskelige situationer være forhold, der mindsker belastningen.

Spørg derfor til eventuelle belastningsreaktioner, og informer om hjælp til praktisk bistand (demenskoordinator, hjemmeplejen), dagaflastning, døgnaflastning, aflastning i eget hjem og pårørendekurser. Mange kommuner råder over aflastningspladser eller dagtilbud specielt for demente. Dette er under stadig udbygning mange steder

Pårørende vil kunne hente støtte hos den lokale Alzheimerforening, www. alzheimer.dk eller Alzheimerforeningens telefonrådgivning (Demenslinjens telefon: 5850 5850).

Pårørende til demente kan henvises til psykolog med sygesikringstilskud på 60% (pårørende til alvorligt psykisk syge personer).