Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

FORORD ved Dansk Neurologisk Selskabs formand

Opmærksomheden på patienter med demenssymptomer er stigende. Der er flere steder i landet processer i gang for at sikre, at samarbejdet mellem sektorerne, herunder de enkelte aktører i sektorerne, foregår bedst muligt. En fællesnævner for arbejdet synes at være, at man skal sikre en høj tværspecialiseret faglighed og enkle veje mellem de kommunale og amtskommunale/regionale samarbejdspartnere. Enkelhed og overskuelighed for såvel patienter som aktører er i den forbindelse af største nødvendighed.

Fundamentet for, at netværket kan fungere, er at fagligheden hos de enkelte er i orden, og at værktøjskassen er parat til de problemer, der skal løses.

Den nye udgave af »Demens i almen praksis. Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning« er en videreudvikling af første udgave, og den synes at kunne ruste den alment praktiserende læge til at tage sin centrale plads i netværket omkring den demensramte

Allan Andersen

Denne vejledning har været forelagt Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Geriatri og Gerontopsykiatrisk Interessegruppe, der alle kan tilslutte sig Allan Andersens udtalelse.

Dorte SestoftFormand for DPS

Finn Rønholt HansenFormand for DSG

Marcus FinkFormand for GI