Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Ordliste

ADL:

(Activity of Daily Living) Almindelig Daglig Levevis

MMSE:

(Mini Mental State Examination) Psykometrisk test, som undersøger den kognitive funktion

GDS:

(Geriatric Depression Scale) Geriatrisk depres sions skala

IADL:

(Instrumental Activities Daily Living) Udadvendte aktiviteter i dagligdagen som husholdning, reparationer, indkøb og transport

BPSD:

(Behavioural Psycho Social Disorders) Besværlige Psykiske Symptomer ved Demens