Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

LITTERATURLISTE

 1. Care of Patients with Dementia in General Practice. 2003. Sydney, NSW Department of Health (pjece).

 2. Cummings JL, Frank JC, Cherry D, Kohatsu ND, Kemp B, Hewett L et al. Guidelines for managing Alzheimer’s disease: part I. Assessment. Am Fam Physician 2002; 65 (11): 2263-72.

 3. Eccles M, Clarke J, Livingstone M, Freemantle N, Mason J. North of England evidence based guidelines development project: guideline for the primary care management of dementia. BMJ 1998; 317 (7161): 802-8.

 4. Andersen K, Lolk A, Nielsen H, Kragh-Sørensen P. Prævalens og incidens i Danmark. Odense-undersøgelsen. Ugeskr Læger 2000; 162 (33): 4386-90.

 5. Malouf R, Birks J. Donepezil for vascular cognitive impairment. Cochrane Database Syst Rev 2004; (1): CD004395.

 6. Madsen AM, Lomholt RK, Djernes JK. Diagnostik og behandling af Lewy body demens. Ugeskr Læger 2002; 164 (18): 2383-86.

 7. Stokholm J, Waldemar G. Frontotemporal demens – ny viden om Picks sygdom. Ugeskr Læger 2003; 165 (6): 553-6.

 8. Hanninen T, Hallikainen M, Tuomainen S, Vanhanen M, Soininen H. Pre valence of mild cognitive impairment: a population-based study in elderly subjects. Acta Neurol Scand 2002; 106 (3): 148-54.

 9. Djernes JK, Gulmann NC, Abelskov KE, Juul-Nielsen S, Sørensen LU. Symptomprofil ved indlæggelseskrævende depression hos ældre, relateret til kliniske undergrupper. En genvej til forbedret diagnostik. Ugeskr Læger 1998; 160 (47): 6820-3.

 10. Djernes JK, Kvist E, Olesen F, Munk-Jørgensen P, Gulmann NC. Validering af dansk oversættelse af Geriatric Depression Scale-15 som screeningsredskab for depression blandt hjemmeboende svage ældre. Ugeskr Læger 2004; 166 (10): 905-9.

 11. Ancelin ML, Artero S, Portet F, Dupuy AM, Touchon J, Ritchie K. Non-degenerative mild cognitive impairment in elderly people and use of anticholinergic drugs: longitudinal cohort study. BMJ 2006; 332 (7539): 455-9.

 12. Wiscott R, Kopera-Frye K, Seifert L. Possible consequences of social drinking in the early stages of Alzheimer disease. Geriatr Nurs 2001; 22 (2): 100-4.

 13. Medikamentel behandling af Alzheimers-demens. Nr. 2. 1-2-2003. København, Ratio nel Farmakoterapi, Institut for Rationel Farmakoterapi.

 14. Psykofarmaka til ældre med delir eller demens. No 1. Rationel Farmako terapi. 1-1- 2006. København, Institut for Rationel Farmakoterapi.

 15. Gulmann N C. Praktisk Gerontopsykiatri. 3 udg. ed. København: Hans Reitzel, 2001.

 16. Nyere antipsykotika og nye bivirkninger. Nr. 6. 2004. København, Rationel Farmakoterapi, Institut for Rationel Farmakoterapi.

 17. Petersen RC, Stevens JC, Ganguli M, Tangalos EG, Cummings JL, DeKosky ST. Practice parameter: early detection of dementia: mild cognitive impairment (an evidencebased review). Report of the Quality Standards Sub committee of the American Academy of Neurology. Neurology 2001; 56 (9): 1133-42.

 18. Djernes JK. Delirium I. Månedskrift for Praktisk Lægegerning 2, 191-200. 2005. København.

 19. Shulman KI. Clock-drawing: is it the ideal cognitive screening test? Int J Geriatr Psychiatry 2000; 15 (6): 548-61.

 20. Brodaty H, Moore CM. The Clock Drawing Test for dementia of the Alzheimer’s type: a comparison of three scoring methods in a memory disorders clinic. Int J Geriatr Psychiatry 1997; 12 (6): 619-27.

 21. Richardson HE, Glass JN. A comparison of scoring protocols on the Clock Drawing Test in relation to ease of use, diagnostic group, and correlations with Mini-Mental State Examination. J Am Geriatr Soc 2002; 50 (1): 169-73.