Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

HENVISNING OG EPIKRISE

Tidspunktet og muligheden for henvisning vil udover lokale muligheder naturligvis afhænge af egen læges viden og interesse for demens, ligesom i andre kliniske situationer.

For demens vil der ofte være tale om at få afklaret diagnosen, få en »second opinion«, at udnytte andre diagnostiske muligheder (fx neuropsykologisk vurdering) samt at iværksætte en behandlingsplan.

Det foreslås at der udforme lokale aftaler om indhold af henvisning, fx:

  • Resumeret sygehistorie med varighed

  • Tidligere sygdom inklusive psykiatri

  • Beskrivelse af de intellektuelle dysfunktioner

  • Blodprøvesvar

  • Fast medicin/alkohol • Svar på CT (hvis foretaget)

  • Resultat af MMSE eller lignende test og eventuelt urskive-test

  • Forslag til diagnose.

Endvidere anføres, om man ønsker nærmere rådgivning, eller om patienten ønskes indkaldt til vurdering. Nogle amter/regioner bruger MMSE som en del af vejledningen for henvisningstidspunktet.

Epikrisen bør indeholde en beskrivelse af intellektuelle funktioner, undersøgelsesresultater, diagnose, behandling, eventuelt ansøgning om tilskud til antidemensmedicin, plan for opfølgning, beslutninger vedrørende bilkørsel og hvilken information, der er givet til patient og pårørende.