Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

FOREKOMST

Demens kan opstå i alle aldre, men incidensen øges med alderen. I alt skønnes der at være omkring 80.000 demente danskere, og yderligere 19.000 bliver demente hvert år. I gennemsnit svarer dette til, at hver praktiserende læge vil møde 5-6 nye patienter om året (4). Den praktiserende læge vil dog hyppigere møde patienter med hukommelsessvækkelse eller reduceret intellektuel funktion på grund af depression, følger efter apopleksi eller defekte sanser. Herudover får almen praksis en voksende opgave med opfølgende kontrol af demente i medicinsk behandling.