Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

FORORD ved DSAM’s formand

DSAM tilstræber, at selskabets vejledninger hviler på et veldokumenteret grundlag. I 1999 udgav DSAM vejledningen »Identifikation og udredning af demens og demenslignende tilstande i almen praksis«. Da Indenrigs- og Sundhedsministeriet tilbød at finansiere en opdatering af denne vejledning med puljemidler, blev det besluttet at fastholde princippet med at præsentere ny viden baseret på nyeste guidelines og samtidig beskrive ændringer i praktiske forhold, som fx ordinations- og overenskomstforhold. Dette mål synes jeg bestemt, skrivegruppen har nået. En stor tak for indsatsen skal lyde fra kollegerne – og fra DSAM!

Mange læger vil savne MMSE-skemaet som plastark vedlagt vejledningen. Der er usikkerhed om de ophavsretlige forhold i USA, hvor der er trusler om sagsanlæg mod organisationer og enkeltpersoner, der har offentliggjort MMSEskemaet på internettet. DSAM har derfor valgt at undgå risikoen for et eventuelt sagsanlæg ved ikke at vedlægge skemaet. I vejledningen henvises til, hvor skemaet kan findes.

Det er mit indtryk, at den foreliggende opdatering af vejledningen om demens vil være et solidt fundament for den praktiserende læges centrale rolle i udredning og opfølgning af patienter med demens

Roar Maagaard