Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Demens i almen praksisUdredning – diagnostik – behandling – opfølgnin

Denne vejledning er en opdatering af DSAM’s kliniske vejledning »Identifikation og udredning af demens og demenslignende tilstande i almen praksis« fra 1999.

Vejledningen er udarbejdet afJens M. Rubak, alment praktiserende læge (formand) Flemming Bro, alment praktiserende læge Ole Dinesen, alment praktiserende læge Lars Rytter, alment praktiserende læge Mikkel Vass, alment praktiserende læge Frans Boch Waldorff, alment praktiserende læge Jørgen Peter Ærthøj, alment praktiserende læge

SekretariatsbistandSekretær Anette Lindblad

Vejledningen er finansieret af Indenrigs- og Sundhedsministeriet med midler fra puljen »efteruddannelse af praktiserende læger i udredning og behandling af demens«

Udgivet af: Dansk Selskab for Almen Medicin i samarbejde med Fonden for tidsskrift for praktisk lægegerning.

Sats og grafisk tilrettelæggelse: Lægeforeningens forlag Tryk: Islev Tryk A/S Oplag: 6.500

ISBN: 87-91244-06-4

2. udgave 1. oplag © DSAM 2006

Vejledningen kan ses og bestilles hos www.dsam.dk eller hos Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 3526 6785.