Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2006

Demens i almen praksis

Udredning, diagnostik, behandling og opfølgning

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

YDELSER VEDRØRENDE PSYKOMETRISK TEST OG OPFØLGENDE DEMENSKONSULTATION

Psykometrisk test (ydelse 2149)

Denne tillægsydelse kan anvendes til diagnosticering og monitorering af demens og depression.

Indtil nye anbefalinger er fremkommet fra de almenmedicinske faglige miljøer, vil MMSE-testen vedrørende demens, ICD-10 og Hamilton kunne anvendes. Desuden vil Geriatric Depression Scale og urskivetesten kunne anvendes. Ydelsen kan anvendes sammen med en 0101-konsultation og en aftalt forebyggelseskonsultation (0106). Ydelsen kan anvendes højst to gange pr. konsultation, selv om der anvendes flere end to test. Ydelsen kan udføres ved hjælpepersonale. Der henvises til nærmere beskrivelse af ydelsen i vejledningen til overenskomstydelser

Aftalt forebyggelseskonsultation (ydelse 0106)

En forebyggelseskonsultation skal være aftalt på forhånd, og det skal være aftalt, hvilket forebyggelsessigte konsultationen forventes at have. Det kan dreje sig om en dement patient, hvor det i forvejen er aftalt med patient og pårørende, at det er den dementes situation, det drejer sig om. Der foretages kontrol af tilstand, medicin og lignende. Der henvises til nærmere beskrivelse i vejledningen til overenskomsten.

Til en »Aftalt forebyggelseskonsultation« er der knyttet to nye tillægsydelser, som kun kan forekomme sammen med den »Aftalte forebyggelseskonsultation«.

Tillægsydelsen »Supplerende specifik forebyggelsesindsats« (2304) kan anvendes, når lægen foretager en systematisk risikovurdering efter godkendte kliniske vejledninger og anbefalinger. Opfølgende demenssamtaler med tværfaglig koordineret indsats vil fremover være honoreret med denne ydelse (maks. to gange pr. år pr. dement patient) sammen med aftalt forebyggelseskonsultation.

Tillægsydelsen »Opsøgende hjemmebesøg« (2305) kan sammen med forebyggelseskonsultationen (0106) anvendes, når lægen udfører en forebyggende helbredsundersøgelse hos en skrøbelig ældre (fx en dement patient) i dennes hjem/plejehjem. Besøget skal på forhånd være aftalt og skal ske i forståelse med patienten. Tillægsydelsens indhold, som bl.a. omfatter en medicingennemgang, er beskrevet i en besøgsguide, jf. vejledningen. Udføres maksimalt en gang pr. år pr. patient. Desuden honoreres kørselsgodtgørelse og tidsforbrug i henhold til §§ 76 og 56.