DSAM Logo

Klik på en projekttitel for at få vist information om det enkelte projekt.Alfabetisk oversigt over projekter:

Sorter efter: Titel | Projektnummer

Klinisk forsøg , protokol nr. 205.452. Et randomiseret, aktivkontrolleret, dobbeltblindet multicenterforsøg med dobbelt-dummy og MPU 06-2010

+

+ Micardis Protokol 1235.5.MPU 15-2007

1

12-minutter til rygpatienter i almen praksisMPU 16-2010
1C FIND - forebyggende indsats mod nyresygdom forårsaget af type 2 diabetesMPU 01-2004

A

A Feasibility Study Deployment of a Personal Health Technology to Support Mental Healthcare Through Primary CareMPU 17-2020
A randomized clinical trial of Streptococcus group A-negative acute tonsillitis in primary health care - a comparison of phenoxymethylpenicillin and placeboMPU 17-2018
Abdominalsymptomer og kræft i almen praksis (Early diagnosis of abdominal cancer in general practice)MPU 02-2011
AD-QBE-0003 "Udvikling af algoritme til identifikation af patienter med behandlingsrespons på korttidsbehandling med esomeprazol (Nexium) i almen praksis"MPU 11-2004
Addition-studietMPU 25-2000
Adfærdsaktivering til depressionMPU 24-2020
Afprøvning af Copenhagen interdisciplinary Medication Management model (CIMMM)MPU 12-2017
Afprøvning af model til sikring af efterbehandling for hjerte-kar-patienerMPU 10-2010
Afprøvning af Overbliksstatus som nyt konsultationsredskab til bedre behandling af multisyge patienter i almen praksis. Et mixed-method, multipraksis studieMPU 04-2022
Afprøvning af S3B20025MPU 12-2000
Afprøvning af Soma Sektion InterviewMPU 05-2007
Akkreditering og motivation i almen praksis MPU 29-2016
Akupunktur og klimakterielle symptomer: Et randomiseret studieMPU 08-2016
Alf-oneMPU 28-2001
Aliskiren og ramipril til hypertensionMPU 03-2005
Aliskiren – CSPP100A2305MPU 28-2004
Aliskiren+HCTZ/sph100MPU 19-2006
Alkohol og graviditet - forbrug, holdninger og informationMPU 20-2000
Alkohol og graviditet - viden, holdninger og praksis blandt sundhedspersonaleMPU 27-2009
Allergisygeplejerske til børn med astma i almen praksisMPU 04-1999
Almen praksis og strukturreformenMPU 25-2005
Almen praksis’ rolle i og indstilling til organisering af tværsektoriel behandling af patienter med svær psykisk lidelse og fysisk komorbiditet: Forundersøgelse til Phy-Psy-TrialMPU 07-2018
Alment praktiserende lægers arbejdstilfredshed, udbrændthed og helbredMPU 10-2004
Alment praktiserende lægers erfaring med tilbagemeldinger om enkeltpatienter som metode i kvalitetsudviklingMPU 26-2006
Alment praktiserende lægers holdning til og anvendelse af motion som behandling i Københavns og Frederiksberg kommune.MPU 17-2007
Alment praktiserende lægers holdninger til sene provokerede aborterMPU 09-2012
Alment praktiserende lægers oplevelse af arbejdet med information til gravide om fosterundersøgelser – delprojekt i ph.d.-projektet ”Retningslinjer i aktion – en antropologisk analyse af det prænatale undersøgelsesfelt.MPU 03-2012
Alment praktiserende lægers oplevelser af forældres forventninger og viden om antibiotikabrug ved øvre luftvejsinfektioner hos børn i alderen 0 til 6 årMPU 01-2015
Alment praktiserende lægers prioritering af ydelser i almen praksisMPU 07-1999
Ambulant kontrol vedrørende etableret leddegigtMPU 31-2007
Analyse af dødsfald under indlæggelse eller umiddelbart efter udskrivelse fra somatisk sygehusMPU 35-2008
Analysekvalitet af patientnært måleudstyr til bestemmelse af INR i almen praksisMPU 03-1999
Analyser af sammenhænge mellem risikoopfattelse på hhv. læge- og patientniveau og complianceMPU 12-2013
Animation på tværsMPU 24-2019
Antibiotikaordination i almen praksis: Anvendelse af mikrobiologiske undersøgelser og analyse af faktorer der påvirker udskrivningsadfærdenMPU 22-2016
Antibiotikaresistens og vidensformer i almen praksis MPU 13-2014
Antibiotisk behandling af akutte luftvejsinfektioner i almen praksis vejledt af en hurtigtest til måling af procalcitoninMPU 20-2018
Antibiotisk behandling af akutte luftvejsinfektioner i almen praksis vejledt af en hurtigtest til måling af procalcitonin. En randomiseret non-inferiority multipraksisundersøgelseMPU 16-2009
Antivirale lægemidler mod influenza lignende sygdom? (ALIC4E) MPU 13-2015
Anvendelse af ultralyd i dansk almen praksisMPU 20-2016
Anvendelsen og udbredelsen af klinisk ultralyd blandt praktiserende læger I Danmark MPU 17-2015
AprovedMPU 20-2002
AQT of cognitive processing speed til screening for demens i almen praksis.MPU 18-2004
Assessment of physical functioning and handling of Spiolto® Respimat® in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) requiring long-acting dual bronchodilation in routine clinical practiceMPU 12-2016
ASSURE-AF-forsøget (D1250C00012)MPU 07-2009
Asthma og rhinitis comorbiditetMPU 01-2008
Astma og KOL i almen praksisMPU 36-2005
At leve med ukontrolleret svær astma i Danmark og SverigeMPU 09-2019
ATHOSMPU 28-2002

B

Bakteriel vaginose - et klinisk kontrolleret forsøg med mælkesygebakterier og metronidazolMPU 10-2008
Barrierer og muligheder ved ’vent og se’-recepter til børn med øvre luftvejsinfektioner i almen praksisMPU 06-2016
Barriers and facilitators to attend in cardiovascular screening among patients with type 2 diabetes: patients’ and general practices' perspectivesMPU 14-2019
Bedre behandling af infektioner hos ældreMPU 08-2018
Bedre behandling af rygpatienter i primærsektoren: en klynge-randomiseret undersøgelse af guideline implementering MPU 23-2012
Bedre behandling af skrøbelige ældre med neuropsykiatriske symptomerMPU 07-2019
Bedre behandling af urinvejsinfektioner - almen praksis viser vejenMPU 25-2013
Bedre diagnostik og behandling af UVI på plejehjemMPU 16-2016
Behandling af astmabørn i skolealderenMPU 29-2004
Behandling af laterale hoftesmerter i almen praksisMPU 25-2019
Behandling af rygpatienter i almen praksisMPU 08-2007
Behandling af samtidig fysisk og psykisk sygdom i almen praksisMPU 12-2014
Behandling af ældre medicinske patienter i eget hjem - et tværsektorielt alternativ til akut indlæggelseMPU 27-2019
Behandling af ældre patienter med antidepressiv medicin i almen praksis i Region HovedstadenMPU 19-2011
Behandlingskæder og selvmordsforebyggelseMPU 07-2006
Behovet for rehabilitering og psykosocial støtte blandt patienter, som genoplives efter hjertestop uden for hospital.MPU 26-2009
Behovet for udvikling af støtteværktøjer og beskrivelse af behandlingspraksis af patienter med knæartrose i almen praksis - en spørgeskemaundersøgelse.MPU 02-2022
Beslutningsstøtte ved udskrivelse af antidepressiv medicin til sårbare ældreMPU 13-2019
BridgeMPU 35-2005
Brug af immunochemical faecal occult blood test (iFOBT) i almen praksis, til forbedret diagnostik af kolorektalkræftMPU 05-2015
Brug af muskelrelaxantia som tillæg til sedation på neurokirurgisk intensive patienterMPU 29-2005
Brugen af video i lægevagten – en spørgeskemaundersøgelse blandt visiterende læger i lægevagten, Region MidtjyllandMPU 01-2022
Brugerundersøgelse blandt praktiserende læger og praksispersonale samt personer med type 2-diabetes til udvikling af konkrete uddannelses- og rådgivningsinitiativerMPU 12-2018
Brugerundersøgelse om behov og ønsker til sammedagsscreening for type 2-diabetespatienterMPU 11-2018
Børnecancer. Symptomer og delayMPU 15-2009
Børnekonsultationen i almen praksis når barnet ikke trives emotionelt og socialtMPU 08-2010
Børneovervægt - årsager, håndtering og prognose.MPU 10-2007

C

Cancer ovariiMPU 25-2001
Cancer Patients with Pre-existing Severe Mental Disorders - development and pilot test of a Collaborative care model (CASEMED)MPU 08-2022
Cancerpatienters præhospitale delay i Danmark efter kræftpakkerMPU 21-2010
Cancerrecidiv: Patienternes oplevelse og den praktiserende læges rolleMPU 26-2017
CardioMetabolisk Risiko screening II – CM-risk IIMPU 28-2007
CARE. Kvalitetsudvikling inden for astma og hjerte-kar-sygdomMPU 06-2008
Caregiver care - en pårørendestøttemodel i almen praksisMPU 05-2022
Children and adolescents with musculoskeletal pain: prognosis, ethnicity and persistent painMPU 20-2017
CLCZ696A2201, et videnskabeligt forsøg med LCZ696 til patienter med forhøjet blodtrykMPU 19-2007
COAPROACHMPU 26-2005
Colombus-studiet. Et nyt lægemiddel til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)MPU 24-2008
Colorectal cancer - diagnostisk delay og tumorkarakteristikaMPU 35-2001
Comparing satisfaction with a participatory driven web-application and a standard website for patients with low back painMPU 09-2017
Corona-pandemien i almen praksis i Danmark: hvad er de første oplevelser og erfaringer blandt praktiserende lægerMPU 05-2020
Coronavirus i det primære sundhedsvæsen – indsatser og udfordringer - REVIDERETMPU 06-2020
Coronavirus i det primære sundhedsvæsen. Identifikation af smitterisiko og organisatoriske udfordringerMPU 06-2020
Current management of patients with acute pharyngo-tonsillitis in Danish general practiceMPU 17-2017
Current management strategies of Osgood Schlatter: triangulating current practice using large-scale survey, interviews and a registry-based dataMPU 18-2018
Current practice for diagnosing and managing polymyalgia rheumatica among general practitioners and rheumatologists worldwide: a study based on questionnairesMPU 16-2021
CVAA489A2403MPU 09-2006
CVAH631B2406 og CVAH63iB2406E1 – blodtrykskontrol hos patienter med stadium 1 eller stadium 2 hypertension eller patienter, som ikke har opnået blodtrykskontrol på den aktuelle monoterapi.MPU 03-2006
CXA20005 – ”GW406381 til smertebehandling af slidgigt”MPU 11-2003

D

D3560L00002 Effekt af internet baseret komplians værktøj ved hyperkolesterolæmiMPU 02-2003
Danish feasibility study of the 15-method in primary careMPU 12-2020
Danish general practitioners’ management of patients with COPD: A nationwide surveyMPU 12-2019
DanPEP – patienters evaluering af dansk almen praksisMPU 03-2002
Danske lægers værdier og troMPU 24-2009
DD2 (Dansk center for strategisk forskning i type 2-diabetes)MPU 10-2011
Delay af cancerdiagnostik i præhospitalsfasenMPU 02-2004
Delphi-undersøgelse i forbindelse med projektet: Udvikling og validering af receptregisterbaserede kvalitetsindikatorer for farmakoterapi i almen praksisMPU 22-2002
Den akutte effekt af atorvastatin på renal natriumudskillelse, glomerulær filtrationsrate, tubulær funktion og vasoaktive hormoner hos ikke-insulinbehandlede type II diabetikereMPU 03-2007
Den diagnostiske værdi af hjemmeblodtryksmåling og Værdien af hjemmeblodtryksmåling til monitorering af antihypertensiv behandlingMPU 08-1999
Den forebyggende børneundersøgelse i almen praksis - opgaver og muligheder i forhold til børn med særlige behovMPU 07-2004
Den informerede og aktiverede astmapatient i almen praksisMPU 06-2007
Den kliniske betydning af syre rebound: Reflukssymptomer efter 8 ugers behandling med PPI hos patienter med funktionel dyspepsiMPU 04-2011
Den praktiserende læge som tovholder for kræftpatienten i samspil med sygehusafdelingen.MPU 14-2009
Den tidlige behandling af rygpatienter i Frederiksborg amt med vægt på patientforløb og prædiktive faktorer for udvikling af kronicitet.MPU 05-2000
Depression i remission Studie (DIRSMPU 40-2008
Det psykoterapeutiske element i behandlingen af ikke-psykotisk psykisk lidelse hos praktiserende lægerMPU 30-2005
Development of a support tool for managing knee pain in children and adolescents in general practiceMPU 01-2019
Diabetesbehandling i H:SMPU 15-2003
Diagnose og forebyggelse ved von Hippel-Lindaus sygdom (vHL)MPU 05-2014
Diagnosticering af depression blandt unge – klinisk validering af nøglespørgsmål og spørgeskema.MPU 30-2006
Diagnosticering og behandling af Fasciitis Plantaris i almen praksisMPU 04-2016
Diagnostik og behandling af cobalaminmangelMPU 08-2000
Diagnostik og behandling af Fusobacterium necrophorum-positiv akut tonsillitMPU 16-2014
Diagnostik og Manuel Behandling af HofteledsartroseMPU 13-2008
Diagnostik og monitorering af depression og angstlidelser i almen praksisMPU 11-2013
Diagnostisk delay for cancerpatienter i Region Midtjylland og Region SyddanmarkMPU 23-2007
Dialogmøder om diabetesMPU 15-2012
Differentiated access to out of hours primary care through assisted decision making and emergency accessMPU 11-2015
DIgital Coaching af patienter med Type 2 diabetes og beslutningsstøtte til Almen praktiserende læger i DanmarkMPU 18-2020
DiovanMPU 29-2002
Diovan HCT/amlodipinMPU 18-2006
DISCOVER DKMPU 07-2015
Diætvejledning i almen praksis. Effekt af primær diætistMPU 31-1999
Dobbeltblind-, parallelgruppe-, 4 ugers forsøg, der vurderer effekten og sikkerheden af Etoricoxib 60 mg og Diclofenac 150 mg hos patienter med kroniske lændesmerterMPU 09-2004
Dyslipidemia International Survey - Danmark (DYSIS-Danmark)MPU 29-2008

E

E-DH, programpakken til præcisering og monitoreringMPU 07-2005
Early detection of rheumatoid arthritis. Studies on the pathway to treatment in DenmarkMPU 21-2018
eASY - eHealth og lægeassisteret selvhjælpsprogram for vedvarende symptomer i almen praksisMPU 02-2019
Effective Stress Reduction in General Practice, an RCT among patients with high perceived stressMPU 08-2019
Effekt af adgang til hurtig CT-scanning som led i tidlig diagnostik af lungecancer i almen praksis. Klinisk, randomiseret studie.MPU 16-2011
Effekt af efteruddannelse i relation til diagnostik af kræft i almen praksisMPU 17-2012
Effekt af neuromuskulær træning til patienter med knæ eller hoftesmerterMPU 03-2014
Effekt af rehabilitering af type 2 diabetes versus rådgivende livsstilsintervention.MPU 39-2005
Effekt af Resveratrol på fedtleversygdom (NAFLD)MPU 01-2012
Effekten af "Opfølgende Hjemmebesøg med Ernæring" på svage ældre patienters funktionsevne, velbefindende og genindlæggelseshyppighed.MPU 15-2010
Effekten af 8 ugers smertelindrende farmaka eller træning på belastningsforholdene i knæet, hos patienter med knæartrose (slidgigt)MPU 02-2012
Effekten af at faste hver anden dag på type 2-diabetesMPU 19-2013
Effekten af behandling af traumatiserede flygtninge med traume-fokuseret kognitiv adfærdsterapi og lægebehandling inklusive antidepressiva - et randomiseret kontrolleret klinisk studie.MPU 08-2009
Effekten af brug af en app for at reducere smerter og funktionsnedsættelse hos personer med lænderygsmerter - SELFBACK studieMPU 16-2018
Effekten af clarithromycinbehandling på mortalitet og morbiditet hos patienter med iskæmisk hjertesygdomMPU 15-1999
Effekten af en aktiv implementering af region Midtjyllands forløbsprogram for patienter med kronisk obstruktiv lungelidelseMPU 17-2009
Effekten af farmaceutisk medicingennemgang, medicinsamtale og opfølgning på forekomsten af genindlæggelser: Et prospektivt randomiseret interventionsstudieMPU 03-2013
Effekten af fysisk træning på depressionssymptomer hos ikke-medicinerede patienter med moderat depression - et randomiseret forsøgMPU 39-2008
Effekten af it-støttede cancerforløb i almen praksisMPU 04-2009
Effekten af Liraglutid på knogleomsætning og knoglemasse hos patienter med type 2 sukkersygeMPU 01-2016
Effekten af og sikkerheden ved aliskirken indgivet alene samt i kombination med amlodipin til patienter med essentiel hypertensionMPU 31-2008
Effekten af praktiserende lægers brug af e-learnMPU 25-2006
Effekten af sulodexid hos patienter med type 2-diabetes og mikroalbuminuriMPU 23-2006
Effekten af to forskellige træningsprotokoller på smerter hos patienter med plantar fasciopatiMPU 34-2017
Effektmåling af Sundhedsstyrelsens retningslinjer for henvisning til psykologMPU 26-2012
Efterundersøgelse af personer med balancerede kromosombrud MPU 23-2013
En dobbeltblind, dobbelt-dummy, randomiseret undersøgelse af effekten af osycodon sammenlignet med tramadolMPU 22-2001
En fremadrettet evaluering af henvisninger af patienter med kronisk hjertesvigt fra praktiserende læger baseret på natriuretisk peptidMPU 28-2016
En international undersøgelse af alment praktiserende lægers udredning af patienter og adgang til undersøgelserMPU 21-2016
En prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrugMPU 11-2014
En randomiseret dobbeltblindt, multi-center, aktivkontrolleret undersøgelse vedr. valasartan 320 mg. & En 54-ugers åben forlængelse til en randomiseret dobbeltblindt, multi-center, aktivkontrolleret undersøgelse vedr. valsartan 320 mg.MPU 13-2003
En undersøgelse af forekomsten af tortur og traumer blandt patienter født i ikke-vestlige lande i almen praksis i DanmarkMPU 07-2012
Eosinophilia and elevated IgE among refugeesMPU 22-2019
EPI 0401 DK - Fusidinsyre-følsomhed hos St. AureusMPU 12-2004
Er der en læge til stede? Hvem kontakter vi, når vi bliver syge?MPU 22-2013
Erfaringer og konsekvenser for patienter og praktiserende læger af brugerbetalt tolkegebyr i det danske sundhedsvæsen for personer bosat i Danmark i mere end tre årMPU 26-2019
ESMOS (Epidemiology study in major orthopaedic surgery)MPU 18-2003
Et 18-ugers, internationalt, randomiseret, parallelt, dobbelt-blindet, aktiv-kontrolleret fase IIIb-multicenterforsøg med det formål at evaluere effekten og sikkerheden af saxagliptin i kombination med metformin sammenlignet med sitagliptin i kombination med metformin hos voksne patienter med type 2 diabetes, som har utilstrækkelig kontrol ved behandling med metformin aleneMPU 16-2008
Et dobbeltblindt, placebokontrolleret, randomiseret, multinationalt forsøg til undersøgelse af sikkerheden og effekten af 2 mg cilansetron 3 s dgl. i 26 uger til patienter med irriteret tyktarm, der overvejende resulterer i diarre. Solvay Pharmaceuticals GmbH IBS projekt; Protokol S.241.3.009.MPU 08-2002
Et kvalitativt studie af patienters og praktiserende lægers oplevelser. Vurdering af kræftpatienters behov for rehabilitering.MPU 11-2012
Et multicenter, randomiseret, dobbeltblindet forsøg til evauering af effekt og langtidssikkerhed af vildagliptin i modificeret frigivelse (MR) som tillægsterapi til metformin hos patienter med type 2 diabetesMPU 01-2009
Et overvågningsprogram for influenza ved hjælp af hurtig diagnostik vinteren 1999/2000MPU 26-1999
Et pneumokok bærerstudie blandt børn og ældre MPU 26-2020
Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret, parallelgrp-, fase 3-multicenterforsøg til evaluering af den langsigtede sikkerhed ved naldemedin til behandling af opioidinduceret obstipation hos patienter med ikke-maligne kroniske smerter, der behandles med opioider (COMPOSE III)MPU 04-2014
Et åbent, multicenter forsøg til undersøgelse af sikkerheden af 2 mg cilansetron tre gange dagligt i ét år til patienter med irriteret tyktarm, der overvejende resulterer i diarré. Solvay Pharmaceuticals GmbH IBS projekt; Protokol S.241.3.008.MPU 07-2002
EU-direktiv til orientering og etablering af GCP-enheden på Odense UniversitetshospitalMPU 17-2003
Evaluation of Your Heart Forecast. A study among Danish general practitioners in the blood pressure control programMPU 35-2017
Evaluering af "Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling" blandt praktiserende lægerMPU 22-2004
Evaluering af de forebyggende børneundersøgelser i almen praksisMPU 27-2005
Evaluering af effekten af DSAM's vejledning Forebyggelse af iskæmisk hjertesygdom i almen medicin med særligt henblik på dyslipidæmiMPU 11-2000
Evaluering af en struktureret information til praktiserende lægerMPU 25-1999
Evaluering af forsøgsprojekter vedrørende psykologbehandling af personer med depressioner i Fyns og Århus amter.MPU 22-2005
Evaluering af implementeringen af et tværsektorielt system i behandlingen af demensMPU 04-2002
Evaluering af ny epikrisestandard og vejledningMPU 29-2019
Evaluering af RygpjeceMPU 33-2005
Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark fra 1999 til 2004MPU 05-2005
Evaluering af viden om og efterlevelse af det reviderede EU program for graviditetsforebyggelse for kvinder der bruger lægemidler indeholdende Valproat: en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og sundhedsprofessionelleMPU 34-2019
Evaluering af viden om og efterlevelse af det reviderede EU program for graviditetsforebyggelse for kvinder der bruger orale retinoider: en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og sundhedsprofessionelleMPU 35-2019
Evidens, information, dialog og praksisudvikling - “valg af fødested” som caseMPU 12-2012
EXPECT. Et ikke interventionsstudie om urininkontinens.MPU 27-2004

F

Facilitatorbesøg i almen praksis til at implementere forløbsprogrammer. Et randomiseret studie fra Region Hovedst. FACITMPU 07-2011
FACT - Fokus på Anti-Coagulerende Terapi i almen praksisMPU 22-2010
Factors influencing diabetic retinopathy screening attendance among people with type 2 diabetesMPU 31-2019
Faktorer for praktiserende lægers anbefaling af nye informationsteknologier til patienter med rygsmerter. Et interviewstudieMPU 04-2017
Fall-risk increasing drugs - development of a clinical decision support system. An international online surveyMPU 11-2019
FamilieTrivsel i almen praksisMPU 15-2019
Farmakologisk behandling i patientforløbMPU 17-2001
FAST-forsøget: Et multicenterstudie af lægemiddelsikkerhed for febuxostat vs standardbehandling med allopurinol for patienter med kornisk hyperurikæmiaMPU 15-2011
Forbedret diagnostik af depression i almen praksisMPU 20-2009
Forberedt selvmedicinering og egenmosorgMPU 01-2002
Forebyg med ICPC på TVÆRS i Kommunen, Region, Forskningscenter.MPU 14-2012
Forebyggelse af astma og allergi i almen praksis.MPU 28-2005
Forebyggelse af mavesårsblødning relateret til NSAID og magnyl ved brug af "computer alert" i almen praksis. Et randomiseret studie.MPU 17-2011
Forebyggelse af tilbagefald af depression, når behandlingen overgår til primærsektoren (DEPRIC)MPU 01-2023
Forebyggelse i almen praksis af hjerte-kar-sygdomme, cancer, osteoporose og overvægt/undervægtMPU 11-2008
Forebyggelse og Risikoestimering i almen praksisMPU 33-2002
Forebyggelse ved tidlig afdækning og håndtering af alkoholproblemer i almen praksisMPU 39-2000
Forebyggende helbredssamtaler som konsultationsformMPU 06-2011
Forebyggende helbredsundersøgelser i Almen PraksisMPU 18-2010
Forekomst af Chlamydia pneumoniae blandt patienter, der henvender sig i almen praksis med symptomer fra luftvejeneMPU 10-1999
Forekomst af generaliseret angst blandt patienter i almen praksisMPU 15-2001
Forekomst af ledegigt i Sønderjyllands amtMPU 19-2002
ForEkoMst af type 2-diabetes med kardiovaskulær komorbiditet i almen PrAksis – en tværsnits database undersøgelse” (EMPAti)MPU 11-2016
Forekomst og sekundær forebyggelse af overvægt og fedme hos børn i almen praksis på Fyn.MPU 27-2006
Forekomsten og betydningen af infektion med Clostridium difficile i almen praksis (CDI-AP – Clostridium difficile infektion i almen praksis)MPU 19-2009
Forløb af lændesmerter i primærsektorenMPU 19-2010
Forløbet af palliativ behandling i hjemmet for cancerpatienter i Danmark.MPU 06-2005
Forløbet ved akut sygdom hos plejehjemsbeboeren – Viden, udvikling og interventionMPU 04-2020
Forsinkelse i den diagnostiske proces for lungecancerMPU 05-2002
Forsinkelser i kræftdiagnostik – relevansen af tilknytningsteori og svær arbejdsbelastningMPU 08-2012
Forskningsbaseret evaluering af udflytning af KOL og type 2-diabetes patienter fra ambulatorier til almen praksisMPU 32-2019
Forskningsprojekt Digital konsultationMPU 16-2015
Forstyrrelser i tarm-, blære- og seksualfunktion efter behandling for rectum cancerMPU 02-2008
Forståelse og tværsektoriel behandling af patienter med generaliserede smerter i bevægeapparatetMPU 08-2015
Forståelser af depression - en undersøgelse af forståelser blandt praktiserende læger og psykiatereMPU 11-2011
Forsøgsprotokol CSPA100A2301, Et 54-ugers, åbent, multicenterforsøg til evaluering af sikkerhed og tolerabilitet på lang sigt af kombinationen af aliskuren 300 mg/amlodipin 10 mg hos patienter med essentiel hypertensionMPU 28-2006

G

General Practitioners Lantus Algorithm Choice and Evaluation Registry - PLACERMPU 37-2008
Generations-forsøget (D1680L00002). Et 52-ugers, randomiseret, dobbeltblindet, aktiv-kontrolleret fase IIIb/IV-, multicenterforsøg med det formål at evaluere effekten og tolerabiliteten af saxagliptin sammenlignet med glimpepirid hos ældre patienter med type 2-diabetes mellitus, som har utilstrækkelig gkykæmisk kontrol ved behandling med metformin som monoterapiMPU 18-2009
GLAR kode H6E-CP-GLARMPU 13-2001
Global Anticoagulant Registry in the FIELDMPU 05-2011
Graviditet og alkoholMPU 14-2000
GW-protokol SAM 40049MPU 05-2001

H

Har kvinder i Danmark ulige adgang til gynækologi?MPU 28-2019
Healthy Weight Behaviour for Toddlers in Families of Diverse Ethnic Background/Sund vægtadfærd for småbørn i familier med forskellige etniske baggrundeMPU 10-2012
Helbredsangst og sygdomsadfærd hos børn af mødre med svær helbredsangstMPU 28-2012
Hensigtsmæssigt brug af medicin blandt ældre patienter nær livets afslutningMPU 17-2019
Henvisningsmønster i dansk almen praksis, del 3. Henvisningsaudit – en endagsregistrering af henvisninger fra almen praksisMPU 04-2008
Hepatitis C virus infektion i SønderjyllandMPU 20-2008
Herpes zoster i almen praksisMPU 12-2015
Hjemmetræningsøvelser i kombination med en binyrebarkhormonindsprøjtning hos patienter med udvendige hoftesmerter i almen praksisMPU 02-2021
Hjemmeultralyd af lunger til forebyggelse af akutte indlæggelserMPU 08-2021
Hjerterehabilitering i almen praksis. Effekten af fase III rehabilitering hos patienter behandlet for førstegangs akut koronart syndrom vurderet efter 12 månederMPU 03-2009
How to influence the decision making in primary care: a study on the applicability and efficacy of different strategies to support the appropriate use of laboratory testsMPU 18-2019
HS240011 En randomiseret, dobbeltblind, multicenter undersøgelse til evaluering af valacyclovir som episodisk behandling af herpes simplex virusinfektion i ansigtetMPU 05-1999
HUSK – Fokus på hukommelsenMPU 36-2001
Hvad er god supervision for praktiserende lægerMPU 26-2007
Hvad er god supervision?MPU 19-2005
Hvilke faktorer har betydning for kommunikationen mellem praktiserende læge og patient om fortsættelse versus ophør af medicinMPU 01-2018
Hvilken (Kvalitets)udvikling i almen praksis? En undersøgelse af indikatorbaserede kvalitetsmålingers betydning for kvalitetsmålingers betydning for kvalitetsopfattelser og prioringering af faglige hensyn blandt prakt lægerMPU 13-2010
Hvordan dannes den gode relation i almen praksis? En etnografisk undersøgelse af virkningsfulde mekanismer i relationen mellem patient og almen praksisMPU 10-2019
Hvordan diagnosticeres og behandles akutte anfald af urinsyregigt aktuelt i almen praksis i Danmark? – en kvalitativ interviewundersøgelse blandt praktiserende lægerMPU 14-2021
Hvordan forholder praktiserende læger sig til psykoterapi?MPU 23-2004
Hvordan forløber den diagnostiske proces for hospitalisering for patienter der senere diagnosticeres med lungecancer?MPU 30-2001
Hvordan håndterer praktiserende læger opgaven med basal information jf. "Retningslinier for prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik"?MPU 14-2008
Hvordan informeres patienter bedst om risiko i almen praksis?MPU 30-2007
Hvordan ændres behandlingen ved manglende respons på et antihypertonikumMPU 23-2001
Hånd om din rygMPU 06-2022
Håndledsbrud og osteoporoseMPU 12-2002
Håndtering af overgreb mod børn i almen praksisMPU 23-2019
Håndtering af Overvægt i Praksis - HOPMPU 24-2004
Håndtering af patienter med rygbesvær - udvikling af en model, der inddrager patient- og behandlerperspektiverMPU 06-2004
Håndtering af prøvesvar og opfølgning, i screeningsprogrammet for livmoderhalskræft, i almen praksis.MPU 01-2014
Håndtering af underlivsinfektion og epididymitis i almen praksisMPU 22-2003
Håndtering af urininkontinens hos kvinder – praktiserende lægers og fysioterapeuters implementering af national klinisk retningslinjeMPU 14-2017
Hælsmerter: Hvordan understøtter vi bedst patienterne I at håndtere DERES hælsmerterMPU 05-2018

I

I gang igen efter blodprop i hjertet – et socialt differentieret rehabiliterings-tilbud til hjertepatienterMPU 14-2002
I-taget programMPU 11-2006
Ibuprofen versus pivmecillinam til behandling af ukompliceret cystitis hos voksne, ikkegravide - et randomiseret kontrolleret forsøgMPU 16-2013
ICBP-modul 3; En afdækning af danske alment praktiserende lægers viden, adfærd og barrierer i relation til diagnostik af kræftMPU 06-2012
Identification and Treatment of Alcohol Problems in Primary Care – The iTAPP studyMPU 18-2021
Impact of implementation of Advanced Open Access on the use of healthcare services in DenmarkMPU 04-2018
Implementation of a "Safety Box" in General PracticeMPU 08-2008
Implementation of clinical guidelines for imaging of patients with low back pain (revurdering af MPU 16-2019)MPU 07-2020
Implementation of clinical guidelines for imaging of patients with low back pain from general practice in Central Denmark RegionMPU 16-2019
Implementering af akkreditering i almen praksisMPU 27-2016
Implementering af lægemiddelbehandlinger. Forbedret compliance og egenindsats blandt brugere af blodtryksmedicin.MPU 21-2005
Implementering af strategiplan for håndtering af det metaboliske syndrom samt øget medicinfokus hos patienter i behandling med antipsykotika og stemningsstabiliserende medicin.MPU 11-2009
Implementeringsstrategiers betydning for effekten af DSAM's kliniske vejledning om demens i almen praksisMPU 01-1999
In Touch programmet: Telefonstøtteservice til patienter i behandling med Detrusitol Retard for overaktiv blære.MPU 25-2004
Indaceterol (QAB149) Et randomiseret, blindet, dobbelt dummy, multicenter- og parallelgruppeforsøg i 12 uger med det formål at sammenligne effekten af og sikkerheden ved indaceterol indgivet via SDDPI med triotropium indgivet via HandiHaler hos patienter med moderat til svær KOL.MPU 09-2009
Inddragelse af praksispersonalet i behandlingen af patienter med rygsmerter i almen praksisMPU 09-2018
Individuel behandling af type 2-diabetesMPU 27-2012
Inequalities in access to primary care during COVID-19MPU 05-2021
Information to patients with work-related neck pain or low back pain at risk of long-term sick-leave: an interview study in general practiceMPU 02-2020
Integreret shared care mellem almen praksis, udskrivende afdeling og palliativt team for alvorligt syge kræftpatienterMPU 24-2007
Intensiveret indsats for diagnostik af klamydiaMPU 10-2001
International Cancer Benchmarking Partnership (ICPB) Modul 4MPU 17-2013
Interventionsprojekt Sund StartMPU 21-2009

J

Janssen-Cilag Influenzastudie RWJ 270201-TX-003 og TX-006MPU 43-2000
Jobtilfredshed og arbejdsbelastning i almen praksisMPU 21-2011
Journalnotatet i almen praksis: Udvikling i sprog og indhold over tidMPU 15-2020

K

Kan alternativ behandling påvirke forstadier til livmoderhalskræft?MPU 19-2008
Kan telemedicinsk hjemmeblodtryksmåling bedre blodtryksbehandling i almen praksis?MPU 01-2011
Kighoste i Danmark: forekomst hos personer med langvarig hosteMPU 04-2007
Klinisk afprøvning SUM40282, Sumatriptan 50 eller 100 mg til menstruationsassocieret migræneMPU 16-2001
Klinisk epidemiologi og diagnostik af flåtbårne infektioner i SkandinavienMPU 14-2016
Klinisk epidemiologisk projekt om herpes zoster og pstherpetisk neuralgi ZAP: Zoster i almen praksisMPU 05-2009
Klinisk forsøg (AD-039-0001)MPU 06-2001
Klinisk forsøg i almen praksis (protokol nr. 502.254) ARAMIS – En randomiseret, dobbelt-blind, placebo-kontrolleret undersøgelse af virkning og sikkerhed ved telmisartan (Micardis) givet én gang dagligt til behandling af Isoleret Systolisk HypertensionMPU 27-1999
Klinisk forsøg i almen praksis (TOPAS)MPU 24-2000
Klinisk forsøg med standardbehandling versus celecoxib (SCOT-forsøget)MPU 03-2008
Klinisk forsøg med titlen ”Et multicenter, randomiseret dobbeltblindt, placebo-kontrolleret forsøg til vurdering af effekten og sikkerheden af RWJ-270201 i behandling af akut influenza A- og B-infektioner hos voksne med høj risiko for influenzarelaterede komplikationer; protokol 270201-TX-006, fase 3, amendment 2”MPU 17-1999
Koffein som præstationsfremmende middel hos ældreMPU 13-2002
KOL i Nordjyllands AmtMPU 10-2003
Kommunikation om eksistentielle problemstillinger med kræftpatienter i almen praksisMPU 03-2015
Konsekvenser af generisk substitution - en register- og spørgeskemaundersøgelseMPU 32-2008
Konsekvenserne ved behandling med opioider og Palexia depot (tapentadol) mod lænderygsmerter (opal)MPU 29-2012
Kontakt- og sygdomsmønster i almen praksis i Region Midt KOS - 2008MPU 23-2008
Kontakt- og sygdomsundersøgelsen i lægevagten i region Midtjylland, LV-KOS 2010MPU 02-2010
Kontaktmønstret hos unge med forreste knæsmerter i almen praksisMPU 05-2013
Kontinuert kvalitetsforbedring af behandling af syrerelaterede sygdomme.MPU 09-2005
Koordineret akut indsats for seniorer i SønderjyllandMPU 27-2013
Kortlægning af Kvalitets- og Patient-sikkerhedskulturen og identifikation af Kimcentre i Region HovedstadenMPU 07-2014
KOSMOS. Et kvalitetsudviklingsprojekt om kvalitet og sammenhæng i KOL-behandlingMPU 27-2008
Kredsløbsstimuli til risikovurdering ved essentiel hypertensionMPU 24-1999
KROKUS (Kronikeren i fokus)MPU 13-2018
Kronisk ledegigt. Et case-kontrol studieMPU 08-2001
Kræftmistanke og det prædiagnostiske forløb i almen praksis - et nationalt populationsbaseret studieMPU 26-2013
Kræftpatienters diagnostiske forløb i DanmarkMPU 03-2017
Kvalitativ interviewundersøgelse om kvalitetsklynger i DanmarkMPU 19-2019
Kvalitativ undersøgelse af praktiserende lægers vurdering af familiedynamik ved forebyggende undersøgelser i almen praksisMPU 14-2013
Kvalitet i lægemiddelanvendelse hos yngre voksne patienter med astmaMPU 41-2008
Kvaliteten af rutinemæssig AK-behandling efter omlægning af behandlingen fra sekundær til primær sundhedssektor. Et observationelt studie fra Odder.MPU 28-1999
Kvaliteten af telefonvisitation udenfor normal åbningstid udført af sygeplejersker og læger i danske akutte beredskaber. Et studie af kommunikation, sikkerhed og effektivitet.MPU 18-2015
Kvaliteten og omkostningerne af almen praksis i Europa (Quality and costs of primary care in Europe - QUALICOPC)MPU 21-2012
Kvalitetssikringsprojekt i almen praksis - KOLdiagnostik og behandling (KVASIMODO)MPU 23-2003
Kvasimodo2MPU 02-2006

L

Langtidseffekten af tarmhormonerne GIP og GLP-1 i personer med type 2 diabetesMPU 11-2021
Langtidsforbrug af mavesårsmedicin, PPI-stop-trialMPU 08-2006
Langtidsopfølgning på effekt af socialt differentieret hjerterehabiliteringMPU 10-2016
Ledelse i almen praksis, praktiserende lægers engagement i ledelse i forhold til kvalitet og effektivitetMPU 06-2013
Legionellainfektion associeret med rejse til TyrkietMPU 31-2005
LORD-studietMPU 14-2005
Low back pain among care-seeking families in general practice (The YoungBackProject): protocol for a prospective parallel cohort study in 400 children and adolescents and their parentsMPU 21-2019
Low Back Pain Management in Primary Care Settings MPU 03-2022
Lægelige overvejelser vedrørende information og prioriteringMPU 02-2007
Lægemiddelsortiment i almen praksisMPU 01-2004
Læger og patienters holdninger og erfaringer med medicinsk cannabis MPU 32-2017
Lægers holdninger til seponering af forebyggende medicin i almen praksisMPU 13-2012
Lægesøgning for og diagnostik af uspecifikke gynækologiske symptomer og gynækologisk kræft i almen praksisMPU 13-2021
Læring i almen praksisMPU 26-2001

M

Management and care of MRSA carriersMPU 30-2019
Medical end-of-life decisionsMPU 02-2002
Medicin i Midt - erfaringer fra almen praksisMPU 03-2018
Medicinsk teknologivurdering af maskinel dosisdispensering i det primære sundhedsvæsenMPU 15-2004
Medicinsk uforklarede symptomer og funktionelle lidelser i almen praksisMPU 02-2009
Medicintilskud og ordinationsadfærdMPU 32-2005
Mellemøreproblemer hos førskolebørn - fokus på failiær belastning og livskvalitetMPU 23-2009
Metronidazol til behandling af dientaloebiasis hos børn i Danmark. Et randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet klinisk studieMPU 08-2011
Micardis 502.480.MPU 17-2005
Micardisplus 502.491.MPU 18-2005
Mindfulness og type 2 diabetesMPU 03-2019
MK-0653-128. Sammenligning: Atorvastatin og Simvastatin/ezetimibe.MPU 20-2007
Mometason Furoat, DP1MPU 18-2001
Mono-studiet. En sammenligning af to forskellige behandlingskoncepter til astmaMPU 13-2004
MPU 06/1999 i ændret designMPU 13-1999
Multicenter, åbent forsøg ikke-inventionsforsøg til evaluering af påvirkningen af klinisk effekt, brugervenlighed og patienters accept af Airflusal® Forspiro® i den daglige rutine af astma behandlingMPU 10-2014
Multipraksisundersøgelse af forebyggelse af forebyggelse af stress og depression via et meditationsbaseret kognitivt "kursus i personlig sundhed" (KPS)MPU 16-2012
MUVAP – Motion uden vægttab i almen praksis – Fase 1MPU 10-2018
Mødet mellem borger og sundhedssystem. En komparativ sociologisk undersøgelse af deltagere, ikke-deltagere og praktiserende lægers opfattelser af forebyggende helbredstjek i Randers KommuneMPU 15-2013

N

National monitorering af diabetesforekomst på basis af administrative sundhedsregistre. Udvikling og validering.MPU 26-2004
NaviCan – Navigation og støtte til kræftpatienter – et randomiseret studieMPU 05-2016
Non-interventionsstudie "Patient perception of symptom variability. A cross-sectional study of patients with severe COPD"MPU 22-2008
Nordic Observational Switch Studies - Observationsstudier om sikkerhed ved skift fra basal human insulin til moderne insulinanaloger i klinisk praksisMPU 07-2008
Nordic-NEED: Nordic Eklira® Evaluation and Documentation Study - ikke interventionsundersøgelseMPU 18-2013
Norspan versus tramadolMPU 16-2006
Novomix 30 STARTMPU 04-2006
NuvaRing sammenlignet med p-pillerMPU 20-2001
Ny behandling af Bartholincyste/abscesMPU 12-2006
Når forløbsprogrammets rammer ikke passer til patientenMPU 08-2014

O

Observationsforsøg CHOOSE - studiekode H3S-EW-GGKKMPU 07-2001
ODDER Projekt - Fase 1MPU 14-2007
Omfanget og betydning af frygt for cancer hos patienten og den praktiserende læge i konsultationen i almen praksis.MPU 11-2007
Omkring børn af forældre med depressionMPU 17-2010
Opfølgende hjemmebesøgMPU 21-2002
Opfølgning af AFASAK2 undersøgelseMPU 13-2000
Opfølgning i almen praksis af ændringer i medicinordinationer for ældre patienter indlagt på Geriatrisk afdelingMPU 25-2016
Opgavefordeling i almen praksisMPU 18-2012
Oplevelse af sygdomsrisiko og nytte af forebyggelse blandt danske praktiserende lægerMPU 14-1999
Opsporing af forkammerflimmer i almen praksis hos patienter med tidligere blodprop i hjernenMPU 18-2016
Opsporing og behandling af udvalgte somatiske kroniske sygdomme hos personer med svær psykisk sygdom - Udvikling og afprøvning af en koordineret tværsektoriel og tværfaglig indsatsMPU 29-2017
Opsporing og tidlig intervention over for kronisk sygdomMPU 22-2012
Optimering og validering af psykometriske test til brug i almen praksisMPU 08-2020
Optimizing treatment strategies for patients with low back painMPU 27-2017
Ordinationsmønstre i almen praksis og ved tværfaglige smerte-centre/smerteklinikkerMPU 12-2007
Organisation of Primary Care and the Agency RelationshipMPU 03-2010
Organisering af almen praksis - social kapital og kvailitetMPU 25-2009
Orientering om forskningsprojekt omkring undersøgelse af omgivelsernes påvirkning på forældre med sygt barnMPU 30-1999
Overekstremitetslidelser i den primære sundhedssektorMPU 21-2001
Overvægtige og fede førskolebørn i Aalborg Kommune. Prævalens, risikofaktorer og tidlig interventionMPU 42-2000

P

P-piller: Sikkerhed, fordele og bivirkningerMPU 11-2001
PainDETECTive - diagnostik og behandling af kroniske smertepatienter i almen praksis og hos speciallægerMPU 30-2008
Palliation i almen praksis. Et follow-up studie af efteruddannelse og beslutningsstøtte.MPU 02-2014
PAPAGENOMPU 17-2006
Parallelgruppeforsøg i 8 uger med det formål at vurdere effekten af og sikkerheden ved kombination af aliskiren/amlodipin/HCTZ til patienter med moderat til svær hypertensionMPU 36-2008
Patient Elektronisk Medicinprofil (PEM)MPU 16-2005
Patientcentreret videokonsultation i almen praksis - Agenda setting og gode relationsskabende egenskaber i telemedicinMPU 03-2021
Patienter med symptomer fra øvre abdomen, syrerelaterede lidelser og faktorer af betydning for langtidsbehandling med syrehæmmende medicinMPU 04-2012
Patientopfattelser og valg af sygdomsbehandling og diagnosticering - en spørgeskemaundersøgelse blandt praktiserende læger i DanmarkMPU 26-2016
Patientperspektivet på screeningstest for clamydiaMPU 37-2001
Patientsikkerhedskultur i almen praksisMPU 28-2013
Perineal Tear Infection and Long-term Maternal MorbidityMPU 09-2015
Perspektiver på hæmmere og fremmere for implementering af tværsektorielle forebyggelsesinitiativer: Et fokusgruppestudie blandt praktiserende læger og kommunale sundhedsprofessionelleMPU 02-2017
Physician-patient relationship: Which factors affect GP's treatment or non-treatment of women with LUTS?MPU 25-2012
Pilotprojekt til projektet Tværsektorielt samarbejde om kroniske patienter - patienter med type 2-diabetesMPU 28-2009
Pilottest af screening for depression blandt risikogrupper i almen praksis med anvendellse af Major Depression Inventory (MDI)MPU 17-2008
Pneumoni diagnosticeret og behandlet i almen praksis – ætiologi og forløbMPU 32-2001
PO2278 desloratadin sammenligning af effekten af indtagelse en gang daglig - om morgenen eller om aftenenMPU 12-2001
Point-Of-Care testing In Danish general Practice: A randomised controlled trial (POCIP-study)MPU 12-2010
Polyfarmakologisk behandling af type 2-diabetes mellitusMPU 20-2005
PPIT-STOP (Proton Pump Inbibitor Treatment - STOP). Seponering af syrehæmmende medicin hos langtidsbrugere i almen praksis.MPU 16-2003
PPM-204 oralt til Type 2 DMMPU 01-2006
Praktiserende læger og palliativ behandlingMPU 10-2015
Praktiserende lægers brug af datafangstMPU 15-2014
Praktiserende lægers diagnosticering og behandling af akut bihule/kæbehulebetændelse hos voksne i almen praksisMPU 03-2011
Praktiserende lægers efteruddannelsesbehov inden for opfølgning og behandling af søfarendeMPU 11-2017
Praktiserende lægers erfaringer med at inddrage patienter med kronisk sygdom i deres behandlingsforløbMPU 10-2021
Praktiserende lægers holdning og forventning til akkrediteringMPU 02-2015
Praktiserende lægers holdninger og barrierer til rutinemæssige forspørgsler om partnervoldMPU 05-2012
Praktiserende lægers håndtering af patienter i kræftforløbMPU 24-2012
Praktiserende lægers motivationsprofil og behandlingsadfærdMPU 36-2017
Praktiserende lægers opfattelser af rollen som tovholderMPU 10-2006
Praktiserende lægers oplevelse af kvalitetsarbejde i klynger og sammenhæng med lægernes motivation og behandlingsadfærdMPU 05-2019
Praktiserende lægers ordination af antihypertensivaMPU 09-1999
Praktiserende lægers perspektiv - hvordan understøttes sårbare familier i den primære sundhedssektor?MPU 11-2020
Praktiserende lægers praktiske håndtering af de forebyggende børneundersøgelserMPU 11-2002
Praktiserende lægers tillid til egen diagnostik i lette og svære patientcasesMPU 03-2020
Praktiserende lægers viden om og brug af coping-diagnostik, når deres ældre patienter rammes af livstruende sygdom.MPU 14-2004
Prevalensen af perifer arteriel sygdom (peripheral arterial disease (PAD)) i en dansk patientpopulation med en tidligere dokumenteret cerebrovaskulær eller koronar aterotrombotisk hændelseMPU 29-2006
Primær insomni (søvnløshed) – forsøgsstof Gaboxadol (Lu 02-030)MPU 12-2003
Primær insomni (søvnløshed). Protokol nr. 99775MPU 03-2003
Prioritering af problemer, behandling og egenomsorg hos patienter med multimorbiditet – et konsultationsperspektiv MPU 06-2014
Prioriteringer hos patienter med kronisk sygdom og kræftMPU 03-2016
Problemløsende samtaleterapi til patienter med type 2 diabetes og nedsat mental trivsel i almen praksisMPU 22-2020
Profil af de alment praktiserende lægers psykiatriske efteruddannelse i Aarhus amt og association med ydelsesmønsterMPU 20-1999
Prognose og behandlingsforløb hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) i almen praksis – ved anvendelse af biomarkørerMPU 20-2011
Progressiv tung skulderstyrketræning vs. ”Aktiv følgen” til patienter med Generaliseret Led hypermobilitet og skuldersmerter – Et randomiseret, kontrolleret forsøgMPU 15-2017
Projekt om fasciopatiMPU 19-2017
Projekt PRAKTIK 'Projekt med fokus på på TTR udført på patienter med non-valvulær atrieflimren i antikoagulationsbehandling gennemført i almen praksisMPU 19-2012
Projekt Tidlig opsporing og forebyggelseMPU 06-2015
Projekt Tidlig Opsporing og Forebyggelse (TOF)(Pilot2)MPU 02-2018
Projektnr. 1218.63. Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret forsøg i fase III med parallelle grupper til vurdering af effekten af og sikkerheden ved linagliptin...hos patienter med type 2-diabetes.MPU 01-2010
PROLOG - PET/CT og røntgen ved lungecancer: primær vurdering af patienter fra Almen PraksisMPU 15-2008
Prospektiv observationsundersøgelse af Norspan®-behandlede patienter i Danmark med fokus på årsager til behandlingsophør hhv. -fortsættelseMPU 09-2013
Protokol 292001, Randomiseret multicenterforsøg m.h.p. evaluering af præventiv effekt, cykluskontrol, sikkerhed og acceptabititet af et monofasisk kombineret peroralt præventionsmiddel, sammenlignet med et monofasisk præventionsmiddel.MPU 05-2006
Protokol 38701MPU 27-2000
Protokol GT-10, GRAZAXMPU 38-2005
Protokol nr. 1235.7, EudraCT nr. 2007-002410-19, Telmisartan og amlodipin.MPU 25-2007
Protokol nr. C-1757: Et åbent, randomiseret, gruppesammenlignende, multicenterforsøg, der skal evaluere det vaginale blødningsmønster samt legemsvægt hos raske kvindelige forsøgspersoner, der anvender NuvaRing eller et peroralt svangerskabsforebyggende middel (p-pille).MPU 09-2002
Protokol PM_C_0001, Idea forsøgetMPU 10-2005
Protokol SUM30046MPU 17-2002
Prædiktorer af forløbet ved funktionelle lidelser i almen praksisMPU 24-2003
Prædiktorer for behandlingsrespons ved depressionMPU 18-2017
Prægraduat forskningsprojekt: Hyppighed af lungekræft hos patienter over fyrre år henvist fra alment praktiserende læge til røntgen af thorax på baggrund af luftvejs-symptomer.MPU 14-2003
PÅ FORKANT - Belysning af de sundhedsprofessionelles vinkel for styrket tværsektoriel indsats omkring ældre borgereMPU 25-2017
På FORKANT I Syd. Pårørendes perspektivMPU 14-2018

R

Rationaliteter og valget af administrationsform med fentanyl: En Delfi-undersøgelse blandt danske praktiserende lægerMPU 12-2008
Reach outMPU 23-2005
Refluks-undersøgelseMPU 16-2002
Reflux Disease Questionnaire RDQ.MPU 34-2005
Registrering af behandlingsforløb i almen prakis; gennemgang af parametre i forhold til Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (OptiKOL)MPU 02-2013
Registrering af invasive gruppe A, B, C og G strepto-kokinfektioner i DanmarkMPU 02-1999
Rehabilitering af SkleroseramteMPU 12-1999
Rektal bakterieinstillation, fækal mikrobiotisk transplantation eller oral vancomycin til behandling af recurrente Clostridium difficile infektioner: Et randomiseret, kontrolleret forsøgMPU 07-2016
RELIEF-studietMPU 10-2000
REPEAT – Internationell PMS-undersøgelseMPU 13-2007
Restless legsMPU 14-2006
Rette pille til rette patient – en patientcentreret optimering af polyfarmaci-behandling i almen praksisMPU 04-2019
Return to work after early intervention for lumbar disc herniation versus usual care: A multicenter, randomized, clinical trialMPU 28-2020
Risikofaktorer for MRSAMPU 20-2003
Risikokommunikation ved primær forebyggelse af hjerte- og kredsløbssygdomme: Betydningen af information på patienternes valg, vedholdenhed og tilfredshed ved behandling med kolesterolsænkende medicin.MPU 12-2009
Risikoopsporing i svangreomsorgen i almen praksisMPU 24-2016
Rotascore: En åben, multicenter, observationel undersøgelse af akut gastroenteritis med eller uden rotavirus hos børn under 5 årMPU 29-2007
Rudersdal Projektet. Et tværsektorielt forløbsprogram for patienter med type 2 diabetesMPU 09-2008
Rygeafvænning i almen praksis. Effekt af henvisningsmulighedMPU 27-2002
Rygpatienten i almen praksisMPU 06-2003
Rådgivning om prævention i almen praksisMPU 13-2009

S

Salmonella antistofundersøgelseMPU 02-2001
Samarbejde mellem kommuner og almen praksis. En undersøgelse af samarbejdet om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme.MPU 07-2013
Sammenligning af behandling med GI262570 overfor glibenclamid hos patienter med type 2 sukkersyge PPA30005MPU 21-1999
Sammenligning: Spiriva og Serevent.MPU 21-2007
SATURNMPU 07-2007
SCORE: Social Capital, Organisation, Relation and Edification in General PracticeMPU 13-2011
Screening and intervention for subclinical coronary artery disease in patients with type 2 diabetes: THE STENO INTEN-CT STUDYMPU 14-2020
SD-039-0682 SymbicortMPU 31-2002
SD-039-0691 Åben randomiseret us. SymbicortMPU 01-2003
Sekundær Forebyggelse af overvægt hos børn og ungeMPU 37-2005
Shared care og palliationMPU 28-2017
Shared care rehabilitering efter Akut Koronar SyndromMPU 18-2011
Sikker og effektiv medicinforbrug for type 2 diabetikere.MPU 20-2006
Social ulighed i forsinket kræftdiagnostikMPU 11-2010
Social ulighed i udbytte af behandling og rehabilitering blandt personer med diabetes 2MPU 15-2016
Sociale relationer hos ældre patienter i almen praksisMPU 24-2013
Sore Throat Assessment ToolMPU 23-2017
Sorghåndtering i sundhedsvæsenet. Beskrivelse, screening og støtte. Et randomiseret kontrolleret studieMPU 06-2009
SPACE (Kol-behandling)MPU 13-2006
SPEEDMPU 18-2007
SPIMEU ProjektetMPU 13-2016
Spørgeskema om høfeberMPU 04-2004
Spørgeskemaundersøgelse og "Steroidinduceret osteoporose"MPU 20-2004
Spørgeskemaundersøgelse om håndtering i almen praksis af patienter med duft- og kemikalierelaterede symptomerMPU 01-2007
Spørgeskemaundersøgelse om praktiserende lægers holdninger til og brug af kliniske vejledningerMPU 09-2011
Spørgeskemaundersøgelse om praktiserende lægers rutiner overfor patienter med artroseMPU 23-2002
Spørgeskemaundersøgelse til lungemedicinske, kardiologiske, geriatriske og almenmedicinske speciallæger: ”Opmærksomheden på eventuelle kontraindikationer ved ordination af inhalationsbehandling ved KOLMPU 01-2013
Stroke awareness and help-seeking behaviour: predictors for prehospital delay in stroke treatmentMPU 31-2017
Studie for at undersøge om ændringen af inhalatoren påvirker astma behandling (EASY SWITCH)MPU 13-2017
Styrket samarbejde mellem kræftpatient, praktiserende læge og onkolog - et randomiseret, klinisk studieMPU 15-2015
Styrketræning i tillæg til en ultralydsguidet indsprøjtning med binyrebarkhormon versus styrketræning versus patientuddannelse for at reducere smerter hos patienter med plantar fasciopati: et randomiseret klinisk studieMPU 19-2018
Styrketræning i tillæg til en ultralydsguidet kortikosteroidinjektion for at reducere smerter hos patienter med plantar fasciopati: et feasibilitystudieMPU 15-2018
Succesfuldt Forløb – en indsats til personer med flere kroniske sygdommeMPU 17-2016
SUM40308 -MIMIMPU 25-2002
Sumatriptan - SUM30053MPU 21-2003
SUN SymbicortMPU 24-2005
Survey blandt alment praktiserende lægerMPU 21-2004
Survey blandt praktiserende læger. Hvorfra får alment praktiserende læger oplysninger om lægemidler og vejledning i deres anvendelse?MPU 31-2006
Svangerskabsforløbets betydning for udvikling af depressive symptomer efter fødslenMPU 13-2013
Svær psykisk sygdom Og Fysisk helbred I Almen praksis, SOFIA-studiet, et kvalitetsudviklingsprojekt og lodtrækningsforsøg i almen praksisMPU 13-2020
SYCES-studiet (Bakteriel Gastroenteritis og reaktiv arthritis)MPU 01-2001
Syge børn - hvad gør jeg?MPU 15-2002

T

Tanker og overvejelser ved håndtering af patienter med akut nedre luftvejsinfektion - Et kvalitativt studie i dansk almen praksisMPU 33-2019
Teledermatologisk baseret spørgeskema vedr. aknebehandling i almen praksisMPU 26-2008
Telemedicinsk diagnostik og monitorering af patienter med depressive lidelserMPU 05-2017
TENOR (tegaserod) studiet - protokol CHTF919AFI01MPU 04-2001
Terminal pleje på plejehjem. Kan den forbedres med enkle midler?MPU 05-2010
Test af mobil sundhedsteknologi til kvinder med osteoporoseMPU 16-2017
Test for usynlig blødning hos patienter henvist til koloskopi i pakkeforløb for tyk- og endetarmskræftMPU 30-2017
The perspectives in general practice on patients with severe mental illness and physical comorbidity - Needs, barriers and opportunities The perspectives in general practice on patients with severe mental illness and physical comorbidity - Needs, barriers and opportunitiesMPU 33-2017
The TREATright study: The right treatment for the right patient at the right time - A prospective cohort study of 5,000 patients with knee osteoarthritisMPU 20-2019
The URGENTMPU 29-2001
The widowhood effectMPU 09-2016
Tidlig identifikation og intervention - børn i risiko for overvægtMPU 33-2008
Tidlig kontrol af trådfjernelse efter ambulante håndkirurgiske indgrebMPU 24-2006
Tidlig og præcis opsporing af prostatacancer i almen praksis med nye biomarkører og MR-skanning (projekt PRIMA)MPU 21-2017
Tidlig opsporing af demensMPU 24-2017
Tidlig opsporing og rehabilitering af KOLMPU 16-2007
Tilbagefald af kræft: tidlig opsporing og opfølgning i almen praksisMPU 01-2020
Titel: The Effect of a Danish model of Collaborative Care for people with Anxiety and Depression in General PracticeMPU 29-2013
Tobak i konsultationen hos den praktiserende lægeMPU 04-2003
TONY-projektet: Fokus på type 2-diabetes og nyrepåvirkning i almen praksisMPU 14-2011
TOP TRACK - På sporet af KOLMPU 04-2015
TOP-GOLD - tidlig opsporing og diagnostik af kronisk obstruktiv lungesygdom til vurderingMPU 04-2010
TPO - Early detection of chronic obstructivr pulmonary disease (COPD) in general practiceMPU 25-2008
Transferrinreceptor og jernmangelanæmiMPU 06-2002
Træning til patienter med hofteartrose - effekt af styrketræning og konditionstræningMPU 10-2009
Tværsektionelt lægemiddelforløbsprojektMPU 34-2001
Tværsektoriel indsats for unge med ikke-psykotiske psykiske lidelser og andre psykosociale problemerMPU 02-2016
Tværsektoriel kommunikation om patienters medicin - udfordringer og muligheder for informationsdeling mellem almen praksis og hospitalet.MPU 12-2021
Tværsektorielt samarbejde omkring voldsudsatte patienterMPU 14-2015
Tydelig opmærksomhed på ICS-forbrug (TOPICS)MPU 10-2017

U

Uden titelMPU 11-1999
Uden titelMPU 16-1999
Udredning og behandling af urininkontinens i almen praksis i Frederiksborg amtMPU 33-2001
Udredning- og behandlingsstrategi for dyspepsi i almen praksisMPU 14-2001
Udredningsstrategier for patienter i almen rpaksis, mistænkt for colon irritabileMPU 05-2008
Udvikling af en patientcentreret model ved multisygdom – Et samarbejde mellem almen praksis, kommune og hospitalMPU 06-2017
Udvikling af selvhjælpsprogram til unge (15-20 år) med vedvarende uspecifikke fysiske symptomer i almen praksisMPU 23-2020
Udviklingen af en intervention som fremmer recovery efter depression, når behandlingen overgår til primær sektorMPU 17-2021
Understanding and changing general practitioner's prescribing of opioid medicinesMPU 29-2020
Undersøgelse af DAWN Workshop videoprogrammets effekt på lægers adfærd i henhold til rådgivningssamtaler med diabetespatienter.MPU 08-2005
Undersøgelse af effekten på LDL-kolesterol ved behandling med ezetrol givet sammen med crestor eller behandling med crestor aleneMPU 38-2008
Undersøgelse af forekomsten af extended spectrum beta-laktamase (ESBL)producerende E. coli i urin fra patienter med tegn på urinvejsinfektion i almen praksisMPU 04-2013
Undersøgelse af lægers empati samt sammenhænge mellem lægers empati og udvalgte lægekarakteristika (fase I) og behandlingseffekter (fase II)MPU 19-2016
Undersøgelse af mulige forklaringer på den store forskel i forekomst af sygdommen mikroskopisk colitis på de to sider af ØresundMPU 30-2016
Undersøgelse af sammenhæng mellem vitamin D mangel og knoglerelaterede smerterMPU 14-2010
Undersøgelse om cancer rehabilitering i Danmark.MPU 06-2006
Undersøgelse omkring anvendelse af stratificeret behandling i primær sektor til rygpatienter med uspecifikke lænderygsmerterMPU 09-2014
Undersøgelsen Hepatitis B: Udbredelse og smittespredningMPU 02-2000
Utilsigtede hændelserMPU 08-2003

V

Validering af Dansk Almen Medicinsk DatabaseMPU 14-2014
Validering af INR-værdier opnået ved hjælp af DatafangstMPU 21-2013
Validering af spørgeskema til vurdering af sygelighed ved akutte luftvejsinfektioner - en tværsnitsundersøgelseMPU 22-2009
Validiteten af registerbaserede kvalitetsindikatorer for behandling med NSAID.MPU 19-2004
VALUE-undersøgelsen – protokol 405, oplysning om tillægsprotokol 01-24 timers blodtryksmonitorering.MPU 29-1999
Varetagelse af rygerlunger i almen praksisMPU 24-2002
VASOdesignMPU 18-2002
VASODESIGN, delstudie 2MPU 05-2003
Vdr. Subgroups for Targeted Treatment: STarT Back Tool. Start-dkMPU 09-2010
Vejledning ved præoperativt alkoholophør og rygestop før elektive operationerMPU 02-2005
VestegnsprojektetMPU 12-2011
Vi når de svage ældre med mistanke om hjerterytmeforstyrrelser REAFEL (REAching the Frail Elderly)MPU 22-2017
Viden på Tværs: Bedre tværsektoriel vidensdeling af behov og præferencer blandt patienter med type 2-diabetesMPU 06-2018
Videnimplementering i almen praksis - sammenhænge mellem implementeringsaktiviteter, organisering og behandlingskvalitetMPU 10-2013
Vidensdeling i primærsektorenMPU 15-2006
Videokommunikation i almen praksis - et pilotprojektMPU 08-2013
Videokonsultationer i almen praksis - facilitatorer og barriererMPU 10-2020
Videokonsultationer og kronikerbehandling i almen praksis: praktiserende lægers brug af ny teknologi og betydning for patientrelation og produktivitetMPU 25-2020
Vildagliptin og glimepirid/amaryl til type 2 DMMPU 04-2005
Virkning og sikkerhed ved behandling med Balaglitazone af type 2 sukkersygepatienter i stabil insulinbehandlingMPU 32-2007
Virtuelle specialistkonferencer mellem almen praksis og endokrinologer om type 2-diabetesMPU 15-2021
Vurdering af antikoagulationsbehandling som profylakse mod systemiske embolier blandt ældre med atriflimren i almen praksisMPU 06-1999
Vurdering af den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) til forbedring af medicinoplysninger i almen praksisMPU 22-2007
Vurdering af klinisk forsøg MK-0663-066-01 MEDAL - Sikkerhed ved Cox-2MPU 09-2003
Vurdering af klinisk undersøgelsesprotokol for NOTICE (Nordic Osteoarthritis Trial on Celecoxib) undersøgelsen med henblik på MPU’s godkendelseMPU 19-1999
Vurdering af værdien af ørepodningerMPU 10-2002
Værdien af patientspørgeskema udfyldt før konsultation hos egen lægeMPU 23-2016
Værdien af sygeplejersken som en del af forebyggelseskonsultationen i almen praksisMPU 07-2003

W

What is a good general practitioner?MPU 01-2017
Which experiences and barriers exist among patients, relatives and professionals in cancer trajectories of patients with pre-existing SMD?MPU 07-2021
Whiplash - en undersøgelse af behandling og forløb efter akut piskesmældsskadeMPU 09-2001
Wyeth Lederle Vaccines Influenza projekt - Wyeth FluMPU 24-2001

Å

Årsager og veje til ældre akutte medicinske patienters indlæggelse - i et multiperspektiv MPU 02-2023

Æ

Ændring af smerter - Change Pain. KvalitetssikringsprojektMPU 20-2010
Ændring i patientbehandlingen i almen praksis – et organisatorisk perspektiv.MPU 22-2006

”Abdomenpakke” til udredning af patienter i almen praksis med vage symptomer fra maveregionenMPU 06-2019