DSAM Logo

Der er udarbejdet kvalifikationskort til de uddannelseselementer, der ikke foregår i almen praksis, jf. målbeskrivelsen fra 2013. Det drejer sig om hospitalsophold, forskningstræning og lægevagt. Kvalifikationskortene indeholder en konkret beskrivelse af de uddannelsesmål, der skal nås i det eneklte uddannelseselement og det er præciseret, hvordan kompetencevurderingen hos tutorlægen efterfølgende skal foregå.

Et godkendt kvalifikationskort fra afdeling, kursus eller forskningstræningsmodul er en forudsætning for godkendelse i almen praksis.

Der er udarbejdet følgende kvalifikationskort:

Kvalifikationskort 1. Akutområdet

Kvalfikationskort 2. Intern medicin

Kvalifikationskort 3. Psykiatri

Kvalifikationskort 4. Gynækologi/obstetrik

Kvalifikationskort 5. Pædiatri

Kvalifikationskort 6. Mammasygdomme

Kvalifikationskort 7. Lægevagt
 

Skema F. Vejledningssamtale for almenmedicinsk hospitalsuddannelse (bruges til Kvalifikationskort 1 - 6)