Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Bilag 2: Scoringsark til diagnostik af depression – ICD-10

A-kriterier

Opfyldt – varighed mindst 2 uger

Ikke tidligere hypomani eller mani

Somatisk årsag udelukket.

B-kriterier – depressive kernesymptomer

Nedtrykthed

Nedsat lyst eller interesse

Nedsat energi eller øget trætbarhed.

C-kriterier – tillægskriterier

Nedsat selvtillid eller selvfølelse

Selvbebrejdelser eller skyldfølelse

Tanker om død/selvmord

Tænke- eller koncentrationsbesvær

Agitation eller hæmning

Søvnforstyrrelser

Appetit- eller vægtændring.

Gradinddeling efter ICD-10

Let depression: A + mindst to B + mindst to C (evt. tre B + et C )

Moderat depression: A + mindst to B + mindst fi re C (evt. tre B + tre C )

Svær depression: A + alle B + mindst fem C.