Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Nyttige links

Dansk Selskab for Almen Medicin: www.dsam.dk DSAM’s kliniske vejledninger: http://dsam.dk/fl x/publikationer/kliniske_vejledninger

Sundhedsstyrelsen

Vurdering og visitation: http://www.sst.dk/Soegeresultat.aspx?terms=vurdering%20og%20visitation

Referenceprogram for unipolar depression hos voksne: http://www.sst.dk/publ/Publ2007/PLAN/SfR/SST_Dep.rapport.pdf

Tjekliste i forbindelse med selvmordstruede patienter: http://www.sst.dk/publ/Publ2004/Tjekliste_selvmordstruede.pdf

Andre

Medicin.dk

Ordipraks.dk

Dansk Almenmedicinsk Kvalitetsenhed: www.dak-e.dk

Aftale om psykologbehandling: https://www.sundhed.dk/Artikel.aspx?id=60975.218

Den nationale rekommandationsliste: http://www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/

Bekendtgørelse om information og samtykke: http://www.lpd-info.dk/pdfbistandsvaerger_010117.pdf

Patientforeninger og organisationer

DepressionsForeningen: www.depressionsforeningen.dk

Psykiatrifonden: www.psykiatrifonden.dk

Livslinien: www.livslinien.dk

DepNet – Lundbeckfonden: www.depnet.dk

Patientvejledninger – forslag til webadresser

www.apoteket.dk

www. psykiatrifonden.dk

www.depressionsforeningen.dk

Desuden har mange psykiatriske afdelinger og medicinalfi rmaer udarbejdet patientvejledninger om depression