Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Kolofon

Unipolar depression. Diagnostik og behandling

En opdatering af DSAM’s kliniske vejledning Diagnostik og behandling af depression i almen praksis, 2001Arbejdsgruppens medlemmer Niels Damsbo (formand for arbejdsgruppen), lektor, alment praktiserende læge. Udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin. Marthin Holm, alment praktiserende læge. Udpeget af Dansk Selskab for Almen Medicin. Kurt Bjerregaard Stage, overlæge, forskningsleder, ph.d., speciallæge i psykiatri. Udpeget af Dansk Psykiatrisk Selskab.

SekretariatsbistandAnette Lindblad, projektkoordinator, sekretær. Indtil august 2008: Lars Bjerrum, lægelig konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger, lektor, ph.d., alment praktiserende læge. Fra august 2008: Janus Laust Thomsen, lægelig konsulent for DSAM’s kliniske vejledninger, lektor, ph.d., alment praktiserende læge.

Illustrationer Ukendt

SatsLægeforenings forlag

TrykScanprint A/S

2. udgave, 1. oplag © DSAM 2010

ISBN 978-87-91244-13-1

Vejledningen og ekstra plastark kan købes hos Månedsskrift for Praktisk Lægegerning, www.mpl.dk, tlf. 35 26 67 85, eller downloades fra DSAM’s hjemmeside, www.dsam.dk.