Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Indledning og forekomst

Ordet »depression« er meget udbredt i almindeligt sprogbrug, hvor det kan dække over alle former for dårligt humør, fra stress over normale humørudsving til dyb melankoli.

Diagnosen depression dækker over et bredt spektrum af lidelser fra relativt lette tilstande til svær, livstruende sygdom. Diagnosen defi neres i overensstemmelse med internationale retningslinjer [4].

Depression er en alvorlig lidelse. WHO har placeret depression på en fjerdeplads på en liste over de sygdomme i verden, som giver anledning til det største tab af livskvalitet og leveår [5].

Klinisk depressionstilstand er en hyppigt forekommende lidelse. En dansk spørgeskemaundersøgelse har påvist en forekomst af depression ifølge WHO’s klassifi - kationssystem ICD-10 på omkring 3% af den voksne befolkning, hvilket vil sige, at der til enhver tid er omkring 125.000-150.000 danskere, som frembyder tegn på depression. Ifølge spørgeskemaundersøgelsen har kun en mindre del af disse en svær og endnu færre en indlæggelseskrævende depression [6]. Livstidsrisikoen er 17-18% [3]

Næsten halvdelen søger ikke læge, og blandt dem, der søger læge, vil mange henvende sig med andre symptomer end nedtrykthed; fx angst, træthed, søvnbesvær, smerter eller andre fysiske symptomer. Disse patienter kan forblive udiagnosticerede, hvis den praktiserende læge ikke er opmærksom på en bagvedliggende forsænkning af stemningslejet [6-8].

Depression er en sygdom, der ofte vender tilbage. En person, som har haft en depression, har omkring 50% risiko for at få en ny depression. Hvis en person har haft to depressioner, er risikoen for en tredje depression omkring 70%. Det ser også ud til, at depressionernes sværhedsgrad øges med antallet, ligesom intervallerne mellem depressionerne bliver kortere [9-12].

Depression optræder ofte sammen med andre lidelser, det kan være psykiske lidelser som angst og misbrug eller fysiske lidelser som hjertesygdom, cancer, diabetes og KOL [13;14]

Depression kan medføre kroniske handicap, dels i form af vedvarende depressive symptomer (kronisk depression), hvilket forekommer hos ca. 20% af dem, der har haft depression [15], dels i form af kognitive forstyrrelser, herunder hukommelses- og koncentrationsbesvær [16-19].

Depression er også en livstruende sygdom, idet nogle undersøgelser tyder på, at der retrospektivt kan stilles en depressionsdiagnose hos omkring 60% af alle selvmordsofre.

Depressioner er hyppige, alvorlige og ofte tilbagevendende psykiske sygdomme, der medfører store lidelser for den enkelte og de pårørende samt store omkostninger for samfundet.