Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Litteraturliste

 1. Sund hele livet – de nationale mål og strategier for folkesundheden 2002-10. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, København. ISBN trykt version: 87-90227- 67-0, elektronisk version: 87-90227-69-7; 2002 Sep.

 2. Audit Projekt Odense. Nordisk Audit om psykiske problemer i almen praksis. 1998.

 3. Referenceprogram for unipolar depression hos voksne. ISBN elektronisk udgave (www.sst.dk): 978-87-76-573-6. ISBN trykt udgave: 978-87-7676-574- 3. Sundhedsstyrelsen, København; 2007 Nov.

 4. WHO ICD-10: Psykiske Lidelser og Adfærdsmæssige Forstyrrelser. Klassifi kation og Diagnostiske Kriterier. Munksgård, København; 2000

 5. The World Health Report 2001. Mental Health: New Understanding, New Hope. WHO; 2001.

 6. Olsen LR, Mortensen EL, Bech P. Prevalence of major depression and stress indicators in the Danish general population. Acta Psychiatr Scand 2004 Feb;109(2):96-103.

 7. Lepine JP, Gastpar M, Mendlewicz J, Tylee A. Depression in the community: the fi rst pan-European study DEPRES (Depression Research in European Society). Int Clin Psychopharmacol 1997 Jan;12(1):19-29.

 8. Munk-Jorgensen P, Fink P, Brevik JI, Dalgard OS, Engberg M, Hansson L, et al. Psychiatric morbidity in primary public health care: a multicentre investigation. Part II. Hidden morbidity and choice of treatment. Acta Psychiatr Scand 1997 Jan;95(1):6-12

 9. Judd LL. The clinical course of unipolar major depressive disorders. Arch Gen Psychiatry 1997 Nov;54(11):989-91.

 10. Kessing LV, Hansen MG, Andersen PK, Angst J. The predictive effect of episodes on the risk of recurrence in depressive and bipolar disorders – a life-long perspective. Acta Psychiatr Scand 2004 May;109(5):339-44.

 11. Mueller TI, Leon AC, Keller MB, Solomon DA, Endicott J, Coryell W, et al. Recurrence after recovery from major depressive disorder during 15 years of observational follow-up. Am J Psychiatry 1999 Jul;156(7):1000-6.

 12. Praag, Hmv. Handbook of Biological Psychiatry. New York: Dekker, New York; 1979.

 13. Madsen AL, Aakerlund LP, Pedersen DM. Fysisk helbred hos psykisk syge. Ugeskr Laeger 1997 Jul 14;159(29):4508-11.

 14. Sorensenf C, Friis-Hasche E, Haghfelt T, Bech P. Postmyocardial infarction mortality in relation to depression: a systematic critical review. Psychother Psychosom 2005;74(2):69-80.

 15. Alloy L, Riskind J. Cognitive Vulnerability to Emotional Disorder. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey; 2006.

 16. Jorm AF. Is depression a risk factor for dementia or cognitive decline? A review. Gerontology 2000 Jul;46(4):219-27.

 17. Jorm AF. History of depression as a risk factor for dementia: an updated review. Aust N Z J Psychiatry 2001 Dec;35(6):776-81.

 18. Reischies FM, Neu P. Comorbidity of mild cognitive disorder and depression – a neuropsychological analysis. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2000;250(4):186-93.

 19. Trichard C, Martinot JL, Alagille M, Masure MC, Hardy P, Ginestet D, et al. Time course of prefrontal lobe dysfunction in severely depressed in-patients: a longitudinal neuropsychological study. Psychol Med 1995 Jan;25(1):79-85.

 20. Mitchell AJ, Coyne JC. Do ultra-short screening instruments accurately detect depression in primary care? A pooled analysis and meta-analysis of 22 studies. Br J Gen Pract 2007 Feb;57(535):144-51.

 21. Klinisk vejledning. Demens i almen praksis. Udredning – Diagnostik – Behandling – Opfølgning. Dansk Selskab for Almen Medicin, København; 2006

 22. Bostwick JM, Pankratz VS. Affective disorders and suicide risk: a reexamination. Am J Psychiatry 2000 Dec;157(12):1925-32.

 23. Vurdering og visitation af selvmordstruede. Rådgivning til sundhedspersonale. Sundhedsstyrelsen, København; 2007.

 24. Kessing LV. Course and Cognitive Outcome in Major Affective Disorder. Lægeforeningens Forlag, København; 2001.

 25. Stage KB. Akut farmakologisk behandling af depression. Rationel Farmakoterapi 10:1-3; 2007

 26. Philip NS, Carpenter LL, Tyrka AR, Price LH. Augmentation of antidepressants with atypical antipsychotics: a review of the current literature. J Psychiatr Pract 2008 Jan;14(1):34-44

 27. Den nationale rekommandationsliste. http:/www.irf.dk/dk/rekommandationsliste/baggrundsnotater/nervesystemet_analgetika_og_psykofarmaka/atcgruppe_n06a_96_antidepressiva_.html. Den nationale rekomandationsliste; 2009.

 28. Turner EH, Matthews AM, Linardatos E, Tell RA, Rosenthal R. Selective publication of antidepressant trials and its infl uence on apparent effi cacy. N Engl J Med 2008 Jan 17;358(3):252-60.

 29. Sorensen J, Stage KB, Damsbo N, Le LA, Hemels ME. A Danish cost-effectiveness model of escitalopram in comparison with citalopram and venlafaxine as fi rst-line treatments for major depressive disorder in primary care. Nord J Psychiatry 2007;61(2):100-8.

 30. Gartlehner G, Gaynes BN, Hansen RA, Thieda P, Veaugh-Geiss A, Krebs EE, et al. Comparative benefi ts and harms of second-generation antidepressants: background paper for the American College of Physicians. Ann Intern Med 2008 Nov 18;149(10):734-50.

 31. Bauer M, Dopfmer S. Lithium augmentation in treatment-resistant depression: meta-analysis of placebo-controlled studies. J Clin Psychopharmacol 1999 Oct;19(5):427-34.

 32. Stage KB, Kristoffersen J, Sorensen CH. Lithium versus antidepressiv behandling ved forebyggelse af unipolar depression. Gennemgang af Cochrane-review. Ugeskr Laeger 2007 Nov 12;169(46):3953-5.

 33. Nielsen RE, Stage KB, Christensen PM, Mortensen S, Andersen LL, Damkier P. Medikamentel behandling af depression under graviditet eller amning. Ugeskr Laeger 2007 Apr 16;169(16):1442-4.

 34. The Bech, Hamilton and Zung scales for mood disorders: screening and listening. A twenty years update with reference to DSM-IV and ICD-10. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg; 1995.

 35. Bedre patientforløb for patienter med psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter. Rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin. 2004.

 36. Folkesundhedsrapporten Danmark 2007. Redigeret af Kjøller, M; Juel, K; Kamper-Jørgensen, F. ISBN:978-87-7899-121-8- www.si-folkesundhed.dk; 2007

 37. Andlin-Sobocki P, Jonsson B, Wittchen HU, Olesen J. Cost of disorders of the brain in Europe. Eur J Neurol 2005 Jun;12 Suppl 1:1-27.