Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Implementering og indikatorer

I regeringens sundhedsprogram Sund hele livet, 2002 [1] er et af målene, at andelen af psykiske lidelser i befolkningen skal nedbringes, ligesom det nævnes, at alment praktiserende læger spiller en vigtig rolle for tidlig indsats i forhold til psykiske lidelser.

Fokus er desuden rettet mod kvalitetsudvikling af behandlingen, bl.a. i form af kliniske retningslinjer for behandling, forskning og dokumentation, fx kliniske databaser. Denne vejledning tager netop sigte på at forstærke indsatsen mod depressioner og deres følger.

Implementeringen af en vejledning som den foreliggende kræver opfølgning i form af deltagelse i kortvarige, intensive efteruddannelsesprogrammer, fx centraliserede efteruddannelseskurser, e-learningsprogrammer, lokale kurser i lægekredsforeningsregi eller Institut for Rationel Farmakoterapis endagskurser.

Endvidere kan indførelsen af kvalitetsindikatorer være med til at skærpe opmærksomheden på korrekt diagnostik, psykoterapeutisk og medikamentel behandling samt opfølgning.

Forslag til indikatorer

Indsamlingen af disse indikatorer kan foregå via DAK-E på samme måde, som det sker mht. til diabetes og andre kroniske sygdomme.

En arbejdsgruppe med medlemmer fra Dansk Selskab for Almen Medicin, Dansk Psykiatrisk Selskab og DAK-E er i øjeblikket ved at udvikle indikatorer for området, se nyttige links s. 37.

Forslag til indikatorer ved diagnosekoderne P73 og P76:

  • Brug af tillægsydelse 2149 – diagnostik, udredning og opfølgning med anvendelse af fagligt anerkendte psykometriske test

  • Brug af ICD-10 og MDI ved diagnostik

  • Brug af forløbsydelse 6101 – samtalebehandling

  • Sværhedsgrad vurderet med ICD-10, HAM D-6 eller HAM D-17

  • Anvendelse af medicin – Førstegangsordinationer – Fortløbende ordinationer – langtidsbehandling, seponeringsforsøg

  • Medicinsk profi l for lægerne – Ordipraks

  • Antal konsultationer med diagnoserne P73 og P76

  • Respons og remission vurderet ud fra HAM D-6 eller HAM D-17

  • Sygemelding og varighed

  • Henvisninger.

Forslag til anvendelse af kvalitetsindikatorer vil kunne ses på DSAM’s hjemmeside www.dsam.dk., når de er færdigudviklede.