Dansk Selskab for Almen Medicin logoDansk Selskab for Almen Medicin logo
Klinisk vejledning

Publiseret: 2010

Unipolar depression

Diagnostik og behandling

OBS: Vejledning over 5 år

DSAM tager forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Vi har dog valgt at lade vejledningen være aktiv, da der stadig er en del brugbar information i den.

Bilag 4: Behandlingsoplæg

Behandlingsoplæg

Let depression

Mindst to kernesymptomer + mindst to ledsagesymptomer

Samtaleterapi – ingen evidens for effekt af medicinsk behandling

Moderat depression

Mindst to kernesymptomer + mindst fi re ledsagesymptomer

Samtaleterapi og evt. medicinsk behandling

Svær depression

Alle tre kernesymptomer + mindst fem ledsagesymptomer

Medicinsk behandling og støttesamtaler

Vigtigt at være opmærksom på

Suicidalrisiko

Spørg altid – trusler skal tages alvorligt.

Særlig risiko ved begyndende bedring.

Inddrage pårørende

De kan bidrage ved udredning og bidrage med støtte, opmuntring, afl edning og evt. overvågning.

Informere patienten

Depression er en sygdom – ikke dovenskab.

Natur og forløb. Behandlingsmuligheder

Informere pårørende

De bør kende til evt. suicidalrisiko.

Tilråde

Patienten bør undgår at foretage vidtrækkende handlinger eller træffe afgørende beslutninger i den depressive fase.

Informere om behandling

Forventet virkning og bivirkning. Risiko ved pludseligt eller tidligt ophør. Risiko ved ikke at følge behandling.

Aftale tid for kontrol

Dato og klokkeslæt. Følg op ved afbud.